URSI (INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE) TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ

VII. URSI-TÜRKİYE BİLİMSEL KONGRESİ

ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI

  

28-30 Ağustos 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ

 

DUYURU-Öğrenci Bildirileri Yaşması:

URSI-Türkiye Kongresi kapsamında,  Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine ık bir bildiri yarışma zenlenecektir. Bu yaşmaya, heröğrenci  sadece  bir  bildiri  ile  kalabilir.  Yarışmaya  katılaca olan  bildiriler  çok yazarlı ise, ilk yazar öğrenci olma ve bildiride sadece biröğrenci yazar adı olmalıdır. Bildirinin yaşmaya kalmak üzere yollandığı,  gönderilen elektronik posta ana metninde ık olarakbelirtilmelidir.

 

 Bildiri Çağrısı :(Çağrı metnini bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)

Bilindiği gibi URSI; Elektromanyetik metroloji, alanlar ve dalgalar, sinyaller ve haberleşme sistemleri, elektronik ve fotonik, elektromanyetik gürültü ve girişim,dalga yayımı ve uzaktan algılama, iyonosferik dalga yayımı, dalgalar ve plazma, radyo astronomi ile biyoloji ve tıpta elektromanyetik olmak üzere on ayrı komisyondan oluşmaktadır. URSI Türkiye Ulusal Komitesi TÜBİTAK altında örgütlenmiş olup 1993 yından bu yana faaliyet göstermektedir. URSI- Türkiye2014 Bilimsel Kongresi 28-30 Ağustos 2014 tarihlerinde Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin ev sahipliğinde,Elazığ’da düzenlenecektir. Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde, sanayi ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen çaşmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konulardaki var olan araştırma potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmanı ve bilgi aktarımını sağlayacak,  ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin harlayacakr.

 

Bildiri Konuları : 

Kongre, aynı zamanda Uluslararası URSI'nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsamakta ancak ilgili olmak kaydı ilebunlarla sınırlandırılmamaktadır.

A.    Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)

B.    Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)

C.    Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)

D.    Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)

E.     Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)

F.     Dalga Yayımı ve Uzaktan Allama (Wave Prop. and Remote Sensing)

G.    İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)

H.    Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)

J.      Radyo Astronomi (Radio Astronomy)

K.     Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)

 

Önemli Tarihler:

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi                5 Mayıs 2014  16 MAYIS 2014 26 MAYIS 2014

Kabul Bildirimin Yapılması                      23 Haziran 2014

Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi    23 Temmuz 2014

Kongre Tarihi                                            28-30 Ağustos 2014

 

Bildiri Özetleri (Örnek Bildiri formatını indirmek için tıklayın)

Katılımcılar bildirilerin teknik içeriğini açıklayan,  PDF  formatındaki bir sayfalık Türkçe özeti elektronik posta ile ursi@firat.edu.tr adresine göndereceklerdir.Bildiri özetlerinde(PDF formatında): bildiri başlığı, bildiri konusu, yazarların isim, adres, telefon, faks numarası ve e-posta adresleri belirtilmelidir.

 NOT: Bildiri sunumları TÜRKÇE olacaktır. Ancak Davetli Konuşmacılar ve yabancılar İNGİLİZCE sunum yapabilirler.

Sosyal Etkinlikler

Konferans katılımcılarına Elazığ ve çevresinin tarihi ve doğal zenginliğini gösterecek geziler de düzenlenecektir. Gezi Programı daha sonra ayrıca açıklanacaktır.

FACEBOOK GRUBUNA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN