URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Bilimsel Komisyonlar
Komisyon B: Fields and Waves
BİLGİ
İlgi Alanları
Alanlar ve Dalgalar, Elektromanyetik Teori ve Uygulamalar
Faaliyetler
Komisyon, aşağıdaki alanlarda araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekle görevlidir:
  • Zaman ve frekans uzaylarında elektromanyetik alanlar ve dalgalar
  • Saçılma ve kırınım
  • Dalga yayılımı
  • Dalga kılavuzları
  • Antenler ve radyasyon
  • Ters saçılma ve görüntüleme
Komisyon, elektromanyetik alanlar ve dalgalarla ilgili analitik, sayısal ve ölçüm tekniklerinin oluşturulmasını, geliştirilmesini ve iyileştirilmesini teşvik eder. Yeniliği teşvik eder ve disiplinler arası kavram ve yöntemleri uygulamaya çalışır.
BELGELER
Com. B Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=B#tab-section4