URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Bilimsel Komisyonlar
Komisyon C: Radio - Communication Systems and Signal Processing
BİLGİ
İlgi Alanları
Bu komisyon radyo-haberleşme sistemleri, bu sistemlerde kullanılan sinyal işleme teknikleri, mikrodalga ve Radyo Frekansı (RF) devre tasarımı, alıcı-verici, Radar sistemleri ve diğer aktif/pasif yüksek frekansta çalışan devre tasarımı konuları ile ilgilenmektedir.
Faaliyetler
Komisyon, aşağıdaki alanlarda araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekle görevlidir:
  • Bilgi işleme ve teorisi, kodlama, modülasyon ve demodülasyon teknikleri
  • Frekans ve diğer kaynakların verimli kullanımı
  • Ayarlanabilir ve esnek mikrodalga/RF devre ve sistem tasarımı
  • Kablosuz iletişim, alıcı verici, radar, vs. teknikleri ve topolojileri
  • Güç verimliliği yüksek alıcı-verici sistemleri, mikrodalga/RF devrelerin tasarımı
Yukarıdaki alanlarda sadece araştırma geliştirme faaliyetlerini değil ayrıca ekonomik, üretime yönelik ve genel olarak komisyonun ilgi alanına giren konulara katkı sağlayabilecek faaliyetlerle ilgilenmektedir. Teknolijik gelişme sağlayacak ve komisyonun ilgi alanına giren araştırma konuları ve bilimsel çalışmalarla öncelikli olarak ilgilenmektedir.
BELGELER
Com. C Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=C#tab-section4