URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Bilimsel Komisyonlar
Komisyon E: Electromagnetic Noise and Interference
BİLGİ
İlgi Alanları
Elektromanyetik Ortam ve Girişim
Faaliyetler
Komisyon, aşağıdaki alanlarda araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekle görevlidir:
  • Doğal kaynaklı karasal gürültü, sismik ilişkili elektromanyetik alanlar
  • İnsan yapımı elektromanyetik ortam
  • Bileşik gürültü ortamı
  • Gürültünün sistem performansına etkileri
  • Doğal ve kasıtlı emisyonların ekipman performansı üzerindeki etkileri
  • Gürültü ve girişim kontrolünün bilimsel temeli, elektromanyetik uyumluluk
  • Spektrum yönetimi
BELGELER
Com. E Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=E#tab-section4