URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Bilimsel Komisyonlar
Komisyon F: Wave Propagation and Remote Sensing
BİLGİ
İlgi Alanları
Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama
Faaliyetler
Komisyon, aşağıdaki alanlarda araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekle görevlidir:
  • İyonize olmayan bir ortamdaki tüm frekansların incelenmesi
    • gezegensel, nötr atmosferler ve yüzeyler boyunca dalga yayılımı
    • kara, okyanus ve buz dahil) gezegensel yüzeylerle ve yeraltı dalga etkileşimi
    • dalga olaylarını etkileyen çevrenin nitelendirilmesi
  • Özellikle uzaktan algılama ve iletişim alanlarındaki çalışmaların sonuçlarının uygulanması
  • Diğer URSI Komisyonları ve diğer ilgili kuruluşlarla uygun işbirliği
BELGELER
Com. F Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=F#tab-section4