URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Bilimsel Komisyonlar
Komisyon G: Ionospheric Radio and Propagation
BİLGİ
İlgi Alanları
İyonosferik Radyo Yayılımı
Faaliyetler
  • İyonosfer yoluyla radyo dalgaları yayılımının teorisini araştırmak ve uygulamasını geliştirmek
  • İyonosferik dalgaların teorisini araştırmak
  • İyonosferik uzay-zaman değişimlerini saptamak ve iyonosfer-manyetosfer etkileşimini araştırmak
  • İyonosferik parametreler ile yeryüzü olayları (deprem, yıldırım, şimşek vb.) arasındaki ilişkiyi araştırmak
  • İyonosferik özellikleri ve eğilimleri ölçmek için gerekli araç ve ağları geliştirmek
  • İyonosferin küresel yapısını ortaya koyarak modellemesini sağlamak
  • Uzay ve yer tabanlı radyo sistemlerini desteklemek için gereken geniş anlayışı sağlamak
ÇALIŞMA GRUPLARI
Grup Kodu Grup Adı Grup Üyeleri
G.1 İyonosfer Yoluyla Radyo Yayılımının Teorisi ve Uygulaması Prof. Dr. İbrahim ÜNAL (İnönü Ü.), Prof. Dr. Osman ÖZCAN (Fırat Ü.), Prof. Dr. Ali YEŞİL (Fırat Ü.), Doç. Dr. Esat GÜZEL (Fırat Ü.), Doç. Dr. Murat CANYILMAZ (Fırat Ü.), Doç. Dr. Selçuk SAĞIR (Muş Alparslan Ü.), Doç. Dr. Ramazan ATICI (Muş Alparslan Ü.), Dr. Serhat KORLAELÇİ (Muş Alparslan Ü.), Dr. Mehmet YAŞAR (Fırat Ü.)
G.2 İyonosferik Uzay-Zaman Değişimleri Prof. Dr. Yurdanur TULUNAY (Türkiye Uzay Ajansı Yön. Kur. Üyesi), Prof. Dr. Ersin TULUNAY (ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Erdinç TİMOÇİN (Mersin Ü.)
G.3 İyonosferin Küresel Morfolojisi ve Modellenmesi Prof. Dr. Feza ARIKAN (Hacettepe Ü.), Doç. Dr. Umut SEZEN (Hacettepe Ü.), Doç. Dr. Harun ARTUNER (Hacettepe Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Seçil KARATAY (Kastamonu Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Şölen KUMBAY YILDIZ (Hacettepe Ü.), Dr. Esra ERDEM (ASELSAN), Yük. Müh. Sinem Deniz YENEN (Hacettepe Ü.), Yük. Müh. Meltem KUTLU KÖROĞLU (ROKETSAN), Yük. Müh. Ozan KÖROĞLU (ROKETSAN)
G.4 İyonosferik Özellikleri ve Eğilimleri Ölçmek İçin Gerekli Araç ve Ağların Geliştirilmesi Prof. Dr. Orhan ARIKAN (Bilkent Ü.), Prof. Dr. Cenk TOKER (Hacettepe Ü.)
BELGELER
Com. G Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=G#tab-section4