URSI TÜRKİYE HAKKINDA
Bilimsel Komisyonlar
Komisyon K: Electromagnetics in Biology and Medicine
BİLGİ
İlgi Alanları
Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik
Faaliyetler
Komisyon, aşağıdaki alanlarda araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekle görevlidir:
  • Elektromanyetik alanların (statikten optiğe) biyolojik sistemlerle fiziksel etkileşimi
  • Elektromanyetik alanların biyolojik etkileri
  • Elektromanyetik alanların etkilerinin altında yatan mekanizmalar
  • Deneysel elektromanyetik maruziyet sistemleri
  • İnsanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi
  • Elektromanyetik alanların tıbbi uygulamaları
BELGELER
Com. K Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=K#tab-section4