BİLİMSEL KOMİSYONLAR
Komisyon Detayları
Komisyon A: Electromagnetic Metrology
BİLGİ
İlgi Alanları
Elektromanyetik Metroloji, Elektromanyetik Ölçümler ve Standartlar
Faaliyetler
Komisyon A, elektromanyetik ölçüm standartları, fiziksel sabitler, elektromanyetik kalibrasyon ve ölçüm yöntemleri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekler. Elektromanyetik ölçümlerin doğruluğunda, izlenebilirliğinde ve belirsizliğinde yapılan nicel iyileştirmeleri teşvik eder. Bu kapsamda Komisyon A’nın ilgilendiği bazı önemli alanlar şunlardır:
  • Başta anten alanı olmak üzere elektromanyetikle ilgili tüm alanlarda yeni ölçüm tekniklerinin ve kalibrasyon standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Birincil standartların geliştirilmesi (kuantum tabanlılar da dahil olmak üzere) , zaman ve frekans standartlarının gerçekleştirilmesi ve yayımı
  • Fiziksel sabitler, malzemelerin elektromanyetik özelliklerinin ve nanoteknoloji ürünü malzemeler de dahil olmak üzere mühendislik malzemelerinin özelliklerinin karakterizasyonu
  • Elektromanyetik dozimetri, tıbbi teşhis amaçlı elektromanyetik ölçüm ve uygulamalar, biyo-algılama dahil biyoteknoloji ölçümleri
  • İleri haberleşme sistemlerinde ölçümler, uzay metrolojisi ve diğer anten ve yayılım ölçüm tekniklerini içeren uygulamalar
Komisyon A, doğrudan kendisinin veya diğer URSI komisyonlarının ilgi alanına giren, elektromanyetik spektrumun herhangi bir bölümündeki elektromanyetik teknolojilerin araştırılmasını, geliştirilmesini ve kullanılmasını desteklemek için gereken doğru ve tutarlı ölçümlerin yapılmasına yönelik iyi uygulamaları ve eğitim faaliyetlerini destekler ve teşvik eder.
ÇALIŞMA GRUPLARI
Grup Kodu Grup Adı Grup Üyeleri
A.1 Anten ve Yayılım Ölçüm Teknikleri --
A.2 İleri Haberleşme Sistemlerinde Ölçümler --
A.3 Malzemelerin Elektromanyetik Özelliklerinin Karakterizasyonu --
A.4 Fiziksel Sabitler --
A.6 Birincil Standartlar --
A.7 Zaman ve Frekans Standartlarının Gerçekleştirilmesi ve Yayımı --
A.8 Elektromanyetik Dozimetri --
A.9 Tıbbi Teşhis Amaçlı Elektromanyetik Ölçüm ve Uygulamalar --
A.10 Uzay Metrolojisi --
A.11 Elektromanyetik Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon ve İzlenebilirliği --
A.12 Elektromanyetik Ölçümlerde Doğruluk ve Belirsizlik --
BELGELER
Metroloji, TÜBİTAK UME, Şubat 2013 http://www.ume.tubitak.gov.tr/sites/images/ume/metroloji_kitabi.pdf
Com. A Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=A#tab-section4
Com. A Training https://sites.google.com/view/ursi-comma-training/home