BİLİMSEL KOMİSYONLAR
Komisyon Detayları
Komisyon D: Electronics and Photonics
BİLGİ
İlgi Alanları
Elektronik ve Fotonik
Faaliyetler
Komisyon, aşağıdaki alanlarda araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmekle görevlidir:
  • Elektronik sistemler
  • Mikrodalga, milimetre dalga ve THz cihazları, devreleri ve sistemleri
  • Nanoteknolojiler ve nanoelektronik
  • Birleşik ve hibrit fotonik ve elektronik sistemler
  • Fotonik cihazlar, sistemler ve uygulamaları
  • Fotonik sinyal işleme
  • Optoelektronik sistemler, plazmonikler ve elektro-optikler
BELGELER
Com. D Reports http://www.ursi.org/commission.php?id=D#tab-section4