img1.jpg

                                                  URSI-TÜRKİYE’2002

                              (UNION RADIO SCIENCE INTERNATIONAL)

                              BİRİNCİ ULUSAL KONGRESİ

                                                   18-20 EYLÜL 2002 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÖNSÖZ

Elektromagnetik, Elektronik, İşaret İşleme ve Haberleşme konularında çalışan bilim insanlarını kapsayan uluslararası bir üst bilimsel örgüt olan URSI (UNION RADIO SCIENCE INTERNATIONAL), her ülkenin Ulusal Üst Bilimsel Konseyince (ülkemizde Tübitak'ça) temsil edilmektedir. URSI-Türkiye'2002 birinci Bilimsel Kongresinin ve Ulusal Genel Kurul toplantısının 18-20 Eylül 2002 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duymaktayım. Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen çalışmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konularda varolan araştırma potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmasını ve bilgi aktarımını sağlayacak, ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin hazırlayacaktır.Kongrenin teknik programı dokuz farklı konu başlığı altında sunulacak 108 sözlü bildiriden ve 12 adet posterden oluşmaktadır. Konu başlıkları: (A) Elektromagnetik Metroloji. (B) Alanlar ve Dalgalar, (C) İşaretler ve Sistemler, (D) Elektronik ve Fotonik, (E) Elektromagnetik Gürültü ve Girişim, (F) Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama, (G) İyonosferik Radyo Yayılımı, (J) Radyo Astronomi, (K) Biyoloji ve Tıpta Elektromagnetik olarak sıralanmıştır. URSI' Türkiye 2002 Kongresi kapsamında ayrıca, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine açık bir bildiri yarışması düzenlenmektedir. Birinci Ulusal URSI Bilimsel Kongresi URSI-Türkiye'2002'nin Istanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi için emek harcayan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Yurdanur Tulunay'a, URSI Türkiye Yönetim Kurulu başkanı Sayın Prof. Dr. Hamit Serbest'e ve yönetim kurulu üyelerine, kongre düzenleme kurulu, yerel düzenleme kurulu ve teknik kurul üyelerine, bildiri değerlendirmeleri sırasındaki titiz çalışmaları dolayısıyla değerli hakemlere ve bütün katılımcılarımıza teşekkür ederim. Ayrıca kongrenin gerçekleşmesi için her türlü desteği veren İTÜ Rektörlüğü'ne, kongre kitabının basılmasına katkı sağlayan TÜBİTAK'a; ALCATEL TELETAŞ A.Ş., NETA Elektronik A.Ş. ve EMO İstanbul Şubesine teşekkür ederim.

Prof. Dr. Muhittin GÖKMEN

İÇİNDEKİLER

(A)Elektromagnetik Metroloji (EM Metrology)

Anten Kalibrasyon Metodları ve Karşılaştırmaları

B. Türetken , A. İ. Yürekli, M.Yazıcı, İ.Araz, B.Çolak

 

Manyetik Ölçümlerde Zaman Ölçekleri

R. Mirzababayev

 

Dış Elektromanyetik Ortam Altında Fark Mod Akımı Ölçümleri İçin Gürültü Akım Probunun Geliştirilmesi

İ. Araz, O. Çerezci, F. Üstüner, B.Türetken, M.Yazıcı

(B) Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)

Dairesel Dizi Antenler İçin Pratik Bir Uyum Tekniği

C. Özdemir

 

Bakışımsız Levhada Menderes Biçimli Polarizör

K.Delihacıoğlu, S. Uçkun

 

Tel Yapıların Geçici Tepki Analizi

C. Eken, A. Köksal

 

Asılı ve Ters Mikroşerit Hatlar için Efektif Dielektrik Sabitlerinin Yapay Sinir Ağı Modelleri

C. Yıldız, Ş. Sağıroğlu, O. Saraçoğlu, M. Türkmen

 

Sierpinski Gasket Fraktal Anten Analizi

M. D. Tokcan, U. Öztürk, B. Saka

 

Bir Kübik Kavitenin TE Rezonans Modunda Uyarılması İçin Kaynak Yerinin Belirlenmesine Yeni Bir Yaklaşım

E. Başaran, S. Aksoy, A. A. Ergin

 

GSM Anten Direği Karakteristik Empedansının Hesabı

Ö. Kalenderli

 

Yapay Sinir Ağları İle Eş Düzlemli Silindirik Dalga Kılavuzlarının Quasi-Statik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi

C. Yıldız, Ş. Sağıroğlu, M. Türkmen, O. Saraçoğlu

 

İçbükey İletken Bir Yüzeyin Kenarından Kırınan Elektromagnetik Dalgaların Fiziksel Optik Yaklaşımıyla Asimptotik Hesabı

U. Yalçın

 

Cisimlerden Yüzey Dalgası Yansıması için Radar Kesit Alanı Hesapları

A.A. Ergin, S. Akgün

 

Farklı Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Eğitilen Yapay Sinir Ağları ile Elektriksel İnce ve Kalın Dikdörtgen

Mikroşerit Antenlerin Rezonans Direncinin Hesaplanması

S. Gültekin, K. Güney, Ş. Sağıroğlu

 

Yapay Sinir Ağları ile Optimum Kazançlı Piramidal Huni Antenlerin Tasarımı

K. Güney, N. Sarıkaya

 

Dikdörtgen Mikroşerit Antenin Işıma Alanının ve Besleme Kablosuna Gösterdiği Empedansının Yeni Bir Yöntemle İfadeleri

S. Şimşek, N.S. Tezel, İ. Akkaya

 

Eşit Aralıklı Olmayan Doğrusal Anten Dizilerinde Demet Şekillendirme Sentezi için Karınca Koloni Optimizasyon Algoritması ile Performans İyileştirme

K. Güney, D. Karaboğa, A. Akdağlı

 

Doğrusal Anten Dizisinin Parametre Değerlerinde Yapılan Yuvarlatma Hatalarının Dizi Diyagramına Etkileri

A.Akdağlı, K. Güney

 

İletken Rastgele Kesitli Bir Dalga Klavuzunun Dalga Yayılım Modlarının Belirlenmesi

Y. Altuncu, S. Paker

 

Yarı Boş Uzayda Skaler Dalgaların Sonsuz İnce Yumuşak Bir Halkadan Saçılması

F. Dikmen

 

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

O. Orhan, S. Kent, E. F. Kent

 

Yüzey Dalgalı HF Radar Sistemleri için Dar Düşey ve Yatay Hüzmeli Dizi Anten Tasarımları

A.S. Türk, B. Polat

 

Hatlar Arasındaki Kuplajın Zaman Domeni Sonlu Farklar (ZDSF) Yöntemi Kullanarak Hesaplanması ve

Deneysel Sonuçlarla Karşılaştırılması

M. Yazıcı, B. Türetken, A.İ.Yürekli, İ.Araz

 

Çift Katlı Örgü Tipi Koaksiyel Ekranlarda Optimizasyon

B. Çolak, O.Çerezci, Z. Demir,M. Yazıcı, B. Türetken, İ. Araz

 

Hızlı Bozunum Propogasyon Ortamındaki Düzgün Dairesel Dizili Smart Antenlerin Uzay ve Zaman Korrelasyon Karakteristiği

A. Kavak

 

Düzlemsel Dalgaların Kalınlıklı bir Empedans Yarım Düzlemi ile Yarısonsuz bir Dielektrik Tabaka Ekleminden Kırınımı

İ. H. Tayyar, A. Büyükaksoy

 

Silindirik Yumuşak ve Sert Yüzeyli Bakışımsız Dalga Kılavuzlarında Mod Değişimi İçin Admitans Tayini

Ü.Ertürk, S. Uçkun

 

Gezgin İletişim Sistemlerinde Adaptif Hüzme Şekillendirme

A. Şafak, S. Bahadır, B. Uslu

 

Akım Taşıyan İletkenlerde Oluşan SLF Elektromagnetik Alanların Etkileri

K. Tunçalp, S. Ş. Şeker, H. Demirci

 

Ses Dalgalarının Iç Yüzeyinin Bir Kısmı Yutucu Tabaka ile Kaplanmış Dairesel Silindirik Bir Borudan Radyasyonu

A. Demir, A. Büyükaksoy

 

Empedans Yüklü Paralel Levhalı Dalga Kılavuzundan Düzlemsel Dalgaların Kırınımı

S. Eker, İ .H. Tayyar

 

İzotropik Olmayan Dairesel Halka Mikroşerit Yapıların İncelenmesi İçin Birleştirilmiş Model Yaklaşımı

Ç. S. Gürel, E. Yazgan

 

Sonlu Yer Düzlemi ve Dielektrik Katmanı Üzerine Yerleştirilmiş Mikroşerit Antenlerin Analizi

G. Öğücü, L. Alatan, Ö. A. Çivi, T. Ege

 

Silindirik Anten Dizilerinin Mobil İletişimde CDMA Sistem Performansına Etkileri

M. Uysal, Ö. A. Çivi

 

Dizi Antenlerde Değişik Akım Ağırlıklamayla Elde Edilen Demetlerin Karşılaştırılması

N. S. Tezel

 

RF MEMS Teknolojisi ile Faz Dizili Anten

K. Topallı, H. Sağkol, M. Ünlü, Ö. A. Çivi, Ş. Demir, S. Koç, T. Akın

 

RF MEMS Teknolojisi ile Mikrodalga Faz Kaydırıcıları

H. Sağkol, M. Ünlü, K. Topallı, Ö. Aydın Çivi, Ş. Demir, S. Koç, T. Akın

 

RF MEMS Teknolojisi ile Ayarlanabilir Empedans Uyumlama ve Güç Bölücü Devreleri

M. Ünlü, H. Sağkol, K. Topallı, Ö. Aydın Çivi, Ş. Demir, S. Koç, T. Akın

 

Anten Uygulamaları İçin Yeni MEMS Anahtar Yapıları

M. Ünlü, H. Sağkol, K. Topallı, Ö. Aydın Çivi, Ş. Demir, S. Koç, T. Akın

 

Cep Telefonlarının İnsan Kafasında Endüklediği Özgül Soğurma Oranının Sayısal Hesabı

T. Yelkenci

 

Elektromanyetik Benzetim Ortamında Genetik Algoritmalar Kullanarak Geniş Bantlı Log-Periyodik Anten Dizgesi Tasarımı

Ö. Ergül, L. Gürel

 

Elektromanyetik Saçınım Problemlerinde Elektrik Alan, Manyetik Alan ve Birleşik Alan İntegral Denklemleri

Ö. Ergül, L. Gürel

 

Sonsuz İletken Düzlem Ortamında Elektromanyetik Momentler Metodu

C. C. Yıldırım, L. Gürel

(C) İşaretler ve Sistemler (Signals and Systems)

En Küçük Kareler Yöntemi ile Zaman-Frekans Analizi

M. Yalçın, A. Akan

 

Ayrık Kesirli Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü

E. Önen, A. Akan

 

İkili Doğrusal Zamanla Değişen Sistemlerin Chebyshev Dizisi Yaklaşıklığı ile Çözümü

N. Bayhan, O.Tonyalı

 

Süreç Gürültüsü Bulanık Mantıkla Belirlenen Olasılıksal Veri İlişkilendirme Süzgeci ile Hedef İzleme

İ. Türkmen, K. Güney

 

Sürekli Faz Modülasyonlu- Kaynak/Kanal Kodlamalı Sistemlerin Sönümlemeli Ortamlarda Hata Başarımı

N. Odabaşıoğlu, O. N. Uçan , O. Osman

 

Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon İçin Tekrarlamalı Uzay-Zaman Kodlama

O. N. Uçan, O. Osman, Ö. Erkan

 

Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama (OFDM) Sisteminin Düz ve Hızlı Sönümlemeli Kanallarda Başarım Analizi

Ö. Karabacak, M. Şafak

 

Kısmi Yanıtlı Sönümlemeli Kanallarda Kafes Kodlamalı Modülasyon İçinUzay-Zaman Kodlama

Ö. Erkan, O. Osman, O. N.Uçan

 

2-B Arma Sistem Tanımlama İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı

U. Aşık, I. Erer, T. Günel

 

2-Boyutlu Dik Kafes Süzgeç Yapısı Kullanılarak Uyarlamalı Volterra Süzgeci Gerçekleştirilmesi

E. M. Ekşioğlu, A. H. Kayran

 

Türkçe Elyazısı Tanıma Sistemlerinde Öznitelik Çıkarma ve Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırması

A. Çapar, K. Taşdemir, Ö. Kılıç, M. Gökmen

 

Ses İşaretlerinin Yapay Sinir Ağları ile Tanınması ve Kontrol İşlemleri için Kullanılması

İ. Barış, M. Erdamar, E. Sümer, H. Erdem

(D) Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)

Tek OTRA Kullanılarak Yeni Paralel Immitans SimülatörlerininGerçekleştirilmesi

F. Kaçar, H. Kuntman, U. Çam, O. Çiçekoğlu, A. Kuntman

 

Aktif Eleman Karakterizasyonunu Kullanarak Bilgisayar Destekli Mikrodalga Kuvvetlendirici Tasarımı

F. Güneş, Y. Cengiz, İ. Aliyev

 

Mod-kilitli Karışık Soliton Darbe Kaynağının Bağıl Şiddet Gürültüsü

N. Doğru, M. S. Özyazıcı

 

Gürültünün Mod-Kilitli Lazerlere Etkisi

N. Doğru

 

Bir ve İki Boyutlu Fotonik Kristal Yapılarının Yansıma Katsayılarının Hesaplanması

E. Bağrı, F.Yalçın, B. Saka

 

Eviren ve Evirmeyen Tipi İkinci Kuşak Akım Taşıyıcılarla Tasarlanmış Süzgeçler

R. Çaputçu, O. Çiçekoğlu, H. Kuntman, S. Özcan

 

Anten Dizilerinde Adım Evre Kaydırıcılarının Işınım Demetine Etkisi

B. Yağcı, O. Palamutçuoğlu, S. Paker

 

Akım Taşıyıcı Tabanlı Distorsiyonmetre Gerçeklenmesi

Ç. Temizyürek, S. Özcan, H. Kuntman, I. Myderrizi

 

Değiştirilmiş Üçüncü Kuşak Akım Taşıyıcı (MCCIII) Tabanlı Tümgeçiren Süzgeç Yapıları

S. Bodur, H. Kuntman, O. Çiçekoğlu

 

5.2GHz - 5.8GHz Bandı İçin Ön Güç Kuvvetlendiricisi

B. Kelleci, O. Palamutçuoğulları

 

HIPERLAN/2 için Yüksek Verimli Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımı

S. Topaloğlu, O. Palamutçuoğulları

 

İkinci Kuşak Akım Taşıyıcı İle Haberleşme Süzgeçlerinin Tasarımında Yeni Olanaklar

M. Aksoy, O. Çiçekoğlu, H. Kuntman, S. Özcan

 

0.35µm SiGe BiCMOS Prosesi ile HIPERLAN için Halka Tipi Dördül Lokal Osilatör Tasarımı

P. Taşcı, A. Toker

 

2.4 GHz ISM Bandında Çalışan Bluetooth Sistemiyle IrDA sisteminin Karşılaştırılması

S. Kahveci, İ. Kaya, M. Ulutaş

(E) Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)

Yüksek Gerilim Hatlarının Radyo Girişim Gerilimi Düzeyi

Ö. Kalenderli

 

Baskı Devre Seviyesinde Elektromanyetik Girişimin Önlenmesi İçin Filtre Tasarımı

Ö. G. Saraçoğlu

 

Temel Yarıiletken Devre Elemanlarındaki Elektromanyetik Girişim Etkisinin Simülasyonu

Ö. G. Saraçoğlu, S. Toprak, C. Yıldız

 

Dönüşüm Uzayı Tabanlı Uyarlanır Süzgeç ile SWHF Radarda Deniz-Kargaşasının Bastırılması

Y. Bahadırlar, B. Özge

 

Ortak-Kanal Hücreleri Akıllı Anten Kullanan Hücresel Sistemlerde Girişimin Azaltılması

H. İ. Şahin, H. Kaya

 

OFDM Sistemlerinde Kanal Denkleştiriciler ve Başarım Analizleri

B. Soysal, A. Özen, İ. Kaya

 

Elektromanyetik Uyumluluk Benzetimleri

L. Gürel

(F) Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Propagation and Remote Sensing)

Bina İçi İletişimde Propagasyonun Modellenmesi

E. Gedik, A.F. Burşuk

 

ERS-1 SAR Uydu Görüntülerinden Türetilen Doku Parametrelerinin Eğitimli Sinir Ağı Yöntemiyle Sınıflandırılmasıyla

1992-1995 Zaman Aralığında İstanbul İlindeki Kentsel Değişikliklerin İzlenmesi

E. Alparslan

 

Troposferdeki Elektromanyetik Yayılımının Hesaplanmasında Fourier Adımlama Yönteminin Başarımının İncelenmesi

Ö. Özgün, S. G. Tanyer

 

Dikdörtgen Biçimli İçi Boş Dalga Kılavuzlarında Darbe Yayılımının Zaman Domeninde İncelenmesi

S. Aksoy, O.A.Tretyakov

 

Yüksek ve Geniş Arazi Şekillerinin Varlığı Halinde Yer Dalgası Yayılımı ve Sistem Kayıpları

B. Polat

 

İleri-Geri Yöntemi ile Tek Boyutlu Arazi Kesitlerinde Dalga Yayılımı

C. A. Tunç, A. Altıntaş, V. B. Ertürk

 

Eşlenik Gradyan Metodu İle Tek Boyutlu Arazi Kesitlerinde Dalga Yayılımı

B. Babaoğlu, A. Altıntaş, V. B. Ertürk

 

ENVISAT Uydu Verisi Desteği Kazanmış iki MAM Projesinin Tanıtımı

E. Alparslan

 

ENVISAT Uydu Verisi Desteği Kazanmış “Türkiye’de ENVISAT Uydu Verileri İle Taşkınların Takibi” MAM Projesinin Tanıtımı

H. Yıldırım

 

Uzaktan Algılama Görüntülerinin Bölütlenmesi

Z. Dokur, T. Ölmez

 

Bluetooth ve WLAN Arasındaki Girişimin Yayılım Özellikleri Bakımından İncelenmesi

A. Kara, E. Yazgan, E. Afacan

 

Mobil Haberleşmede Yeni Bir Çatı Modeli

N. Altın, E. Yazgan, E. Afacan

 

Adaların Varlığı Halinde Yer Dalgası Yayılımı

B. Polat

 

Bistatik Yapay Açıklıklı Radarlarda Genetik Algoritma ile Hedef Konumunun Tespiti

M. Kartal, S. Kargın, S. Kent

 

Mikrodalga Radyo Linklerinde Değişik Koşullar Altında Nümerik Analizi İçin Yazılım Geliştirilmesi

M.Can, S.Kharkovsky, A. Saygın

 

Dalga Yayılımı İçin Bir Yeni Bikarakteristik FDTD Metodu

M. Çiydem, S. S. Koç

 

Yere Nüfuz Eden Radarların Elektromanyetik Benzetimler

L. Gürel, U. Oğuz

 

GPOF Yöntemiyle Radar İşaretinin Kutuplarının Bulunması

C. Erbaş

 

GaS Monokristalinde Akustik Dalgaların Yayılma Özellikleri

V. Ferecov,R. Akdeniz, E. Kafarova

 

ERS-2 Raw Datası için Dönüşüme Dayalı Sıkıştırma

N.G. Kasapoğlu, İ. Papila, B Yazgan, S Kent

 

Yüzey Dalgalı YF/ÇYF Radarları ve Tümleşik Gözetleme Sistemlerinin Türkiye'de Kullanım Alanları

L. Sevgi

(G) İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)

Küresel İyonosfer Haritaları Kullanılarak Günlük Ortalama İyonosferik Toplam Elektron Miktarının Kestirimi

C. B. Erol, S. G. Tanyer

 

Yer Bağımlı Toplam Elektron Miktarı (TEC) Genlik Dalgalanma İndisi ile İyonosferik Bozan Etkenlerin Kestirimi

C. B. Erol, S. G. Tanyer

 

İyonküre Plazması İçinde İlerleyen (HF) Dalgaların Faz ve Grup Hızlarının Yansıma Noktalarında Elektron Çarpışmalarından Etkilenmesi

M. Aydoğdu, E. Güzel, A. Yeşil

 

İyonküre Tabaka İletkenliklerinin Günlük ve Mevsimsel Değişimleri

O. Özcan, İ. Ünal, E. Güzel

 

İyonosfer Kargaşası ve Yüzey Dalgalı Monostatik HF Radar Sistem Başarımına Etkileri

B. Şen, B. Polat

 

Doğrusal Olmayan Bazı Süreçler İçin Sinirsel Ağ Tabanlı Yaklaşımlar

Y. Tulunay, E. Tulunay, A. T. Kutay, E. T. Şenalp

 

Toplam Elektron Yoğunluğu Değerlerini Sinirsel Ağlar Kullanarak Öngörüde Bulunma

E. T. Şenalp, E. Tulunay, Y. Tulunay

 

Jeomanyetik Aktivitenin İonosferik Kritik Frekans FOF2’nin Günlük Sapma Modelleri Üzerine Etkileri

E. Mizrahi, Y. Tulunay, A. H. Bilge

(J) Radyo Astronomi (Radio Astronomy)

Erciyes Üniversitesi ERT-5 Radyo Teleskopu Çalışmaları

İ. Küçük, İ. Yusifov, M.E. Özel, M. Mete

 

Gamma Işın Patlamalarının Dağılım Özellikleri

B. Çelik, Ö. Arslan, M. E. Özel

 

Gama Işın Patlamalarının Radyo, Optik ve X-Işın Ardıl Işıma Gözlemleri İstatistiği

M. Olutaş, M. E. Özel

(K) Biyoloji ve Tıpta Elektromagnetik (EM in Biology and Medicine)

Tomografik Görüntülemede Filtreli Ters İzdüşüm Algoritmasının Paralel İşlenmesi

F. E. Ömeroğlu, S. Kent

 

Verimli Bir Demetleme Yöntemi İle Ultrasonik Görüntüleme

H. Ş. Bilge, T. Çiftçibaşı

 

Ultrasonik Görüntülerin Artımsal Yapay Sinir Ağı ile Bölütlenmesi

T. Ölmez, Z. Dokur

 

Mikrodalgalara Maruz Kalan Biyolojik Dokular İçin Bir Termal Model Analizi

Ş. Özen, O. Çerezci