BİLDİRİ ARŞİVİ

ÖNSÖZ

Uluslararası bir kuruluş olan UNION RADIO-SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE (URSI) bünyesinde TÜBİTAK tarafından temsil edilen URSI, TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ 3.URSI Ulusal Bilimsel Kongresini düzenleme görevini Hacettepe Üniversitesi’ne vermiştir.

Özellikle Elektronik, Bilişim, Haberleşme, Tıp, Mikrodalga Teknolojisi Radyo Astronomide hızla gelişen teknoloji ve uygulama alanları Radyo Bilimi ve teknolojisi üzerine çalışan kişilerin çeşitli platformlarda tanışıp, tartışabilme, hızlı ve yeni bilgiler edinebilme ihtiyacını yoğun bir biçimde gündeme getirmişti. Bilindiği gibi birinci ve ikinci URSI Ulusal Bilimsel Kongreleri İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitelerinde başarı ile gerçekleştirilmişti.

Ülkemizde özellikle Radyo Bilim ve uygulama alanlarında çalışmakta olan kişilerin değerli bilim adamları ile tanışmalarına, yeni gelişen teknolojiler hakkında bilgi alma ve birbirleri ile tanışıp yeni çalışma grupları oluşturabilmesine olanak oluşturacağına inandığım 3.URSI Ulusal Bilimsel Kongresini düzenlemekten büyük kıvanç duymakta olduğumuzu belirtmek isterim.

Kongremiz aşağıda belirtilen ana başlıklar ve ilgili konuları kapsamaktadır.

 • Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)
 • Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)
 • Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)
 • Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)
 • Elektromanyetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interface)
 • Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Propagation and Remote Sensing)
 • İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)
 • Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)
 • Radyo Astronomi (Radio Astronomy)
 • Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology Medicine)
 • Mikrodalga Entegre Devreler ve RF MEMS (Microwave Integrated Circuits and RF MEMS)
Kongre kapsamında TÜBİTAK desteği çerçevesinde yurt dışından davetli konuşmacılar olarak gelen

Prof.Dr. Madhavan Swaminhathan (Georgia Institute of Technology, USA)
Prof.Dr. Luis Bertel (University of Rennes, Fransa)
Prof.Dr. Wolfgang Keydel (Kepler University, Almanya)

çalıştıkları konularda son gelişmeleri sunmuşlardır.

Yurt içinden aşağıda isim ve üniversiteleri belirtilen altı değerli davetli konuşmacı sunumu gerçekleştirmiştir.

Prof.Dr. Alinur Büyükaksoy (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Prof.Dr. Ekmel Özbay (Bilkent Üniversitesi)
Prof.Dr. Yurdanur Tulunay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. İrsadi Aksun (Koç Üniversitesi)
Prof.Dr. Tayfun Akın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi)

Davetli konuşmacı hazırlıklarımız sırasında çok sayıda ülkemiz değerli araştırmacılarının konularının sunulmasının büyük yararı olacağına inanmakla birlikte özellikle kongremizin “süre” probleminden ve kendilerinin yoğun çalışma faaliyetleri açısından uygun zaman olmadığı için özellikle genç araştırmacılarla tanıştıramamış olmaktan büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.

URSI- Ulusal Komite ve Kongrelerinin bugünlere gelebilmesinde yoğun çaba ve emeklerine pek çok toplantıda tanık olduğum Sayın Prof.Dr. Mithat Ideman, Prof.Dr. Hamit Serbest ve arkadaşlarına teşekkürü bir borç bilirim.

Bilimsel Kongremiz çerçevesinde Y.Lisans ve Doktora öğrencilerimiz için IEEE Türkiye Şubesi AP/MTT/EMC/ED/SP kolu tarafından IEEE öğrenci üyelerine sağlanan destek ve bildiri yarışması ödülleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda IEEE Türkiye Şubesine teşekkür ediyoruz.

URSI – TÜRKİYE 2006 3.Bilimsel Kongresinin gerçekleşmesinde maddi desteğini esirgemeyen HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK, IEEE, ASELSAN, HAVELSAN, AKTIF NESER, CST, SİSTAŞ, AGILENT TECHNOLOGIES-SPARK, ROHDE & SCHWARZ ve UDEA firmalarımıza şükranlarımızı sunarız.

Toplam 203 sunumun yapılacağı URSI-TÜRKİYE 2006 3.Bilimsel Kongresinin gerçekleşmesi sırasında yoğun ilgi ve desteklerini esirgemeyen Hacettepe Üniversitesi Rektör’ü Prof.Dr. Tunçalp ÖZGEN’e, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan BAYHAN’a ve diğer yöneticilere, Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü çalışanlarına, düzenleme kuruluna, tanıtım ofisine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki değerli hocalarım ve meslektaşlarıma şükranlarımızı sunarım.

Prof.Dr. Erdem Yazgan
URSI – Türkiye 2006 3. Bilimsel Kongresi Düzenleme Komitesi Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. E.Yazgan ve Prof. H.Serbest'in giriş konuşmaları ile kongrenin onur, düzenleme ve danışma kurullarına ait bilgiler için tıklayınız.


DAVETLİ BİLDİRİLER

 • "Mixed Signal Integration in Multi-layered Organic Substrates",
  Madhavan Swaminathan

 • "Antenna and Propagation Effects on HF Ionospheric Studies ",
  Louis Bertel

 • "Terra-SAR-X and TanDEM-X, two innovative Remote Sensing Stars for Space-borne Earth Observatioon",
  Wolfgang Keydel

 • "Observation of negative refraction and subwavelength focusing in metamaterials",
  Ekmel Özbay

 • "Radio Frequency Micro-Electro-Mechanical Systems (RF MEMS) ",
  Tayfun Akın

 • "Momentler Yöntemi ve Kapalı-Form Green Fonksiyonları karma yöntemindeki son gelişmeler"",
  M.İrşadi Aksun

 • "IGY Yere Yakın Uzay Bilimi'nin 50.Doğum yılı-"IHY":Ortam, Radyo Bilim ve Teknolojisi"",
  E.Tulunay, Y.Tulunay

 • "Empedans Yüklü Paralel Plakalı Dalga Kılavuzlarından Düzlemsel Dalgaların Kırınımı",
  A.Büyükaksoy, Gökhan Çınar

 • "Geniş Ölçekli Pürüzlü Yüzeylerden Saçılım ve Yayınım Problemleri için Hızlı Yöntemler ve Uygu.",
  Vakur B.Ertürk, Celal Alp Tunç, S.Topçu, Ayhan Altıntaş


  ALANLAR VE DALGALAR

 • "Açık ve Kapalı Yüzeylere Sahip Bileşik Geometrilerin Karma Alan İntegral Denklemi ile Çözümü",
  Özgür Ergül, Levent Gürel

 • "Bakışımsız Levhaya Periyodik Konulan Şerit ve L-Şeklindeki Metal İletkenlerin Frekans Seçici Yüzey Olarak Kullanımı",
  Kemal Delihacıoğlu, Savaş Uçkun, Tuncay Ege

 • "Bilişimsel Elektromanyetikte İç İçe Çözücülerin Etkin Öniyileştiriciler Olarak Kullanılması",
  Tahir Malas, Levent Gürel

 • "Büyük İntegral Denklemi Problemlerinin Paralel Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Çözümü",
  Levent Gürel, Özgür Ergül, Tahir Malas

 • "Çift negatif levha yüzeyine dik gelen elektromanyetik dalga için yansıma ve iletim katsayıları",
  Cumali Sabah, Gölge Öğücü, Savaş Uçkun

 • "Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemi için Paralel Seyrek Yaklaşık Ters Öniyileştiricisi",
  Tahir Malas, Levent Gürel

 • "Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yönteminin Üç Boyutlu Karmaşık Yüzeylere Sahip Geometrilerin Çözümü içinParalelleştirme",
  Özgür Ergül, Levent Gürel

 • "Debye Türü Dispersif Dielektrik Malzeme ile Kısmen Doldurulmuş Dikdörtgen Kesitli Rezonatörlerde TM, Modlarının Zaman-Frekans Analizleri",
  Erkul Başaran, Hüseyin A.Serim, Serkan Aksoy

 • "Diyelektrik Cisimllerin İteratif Çözümünde İntegral Denklemi Formülasyonlarının İncelenmesi",
  Özgür Ergül, Levent Gürel

 • "Dizi Tarafından Yönlendirilen Yüzey Dalgalarının Sonlu Düzlemsel Anten Dizilerinin Işıma/Saçılma Karakteristiklerine Etkileri",
  Özlem Aydın Çivi, P.H.Pathak

 • "Elektrik Alan İntegral Denkleminin En Küçük Kareler Çözümü",
  Özgür Ergül, Levent Gürel

 • "Etkin Dielektrik Sabiti Kullanarak Çoklu Bağlaşık Askılı Şerit Hatlı Süzgeç Tasarımı",
  Nevzat Yıldırım

 • "Fiziksel Optik Yaklaşımının Radon Dönüşümü Yorumu ile NURBS Yüzeyleri Üzerinden Radar Kesit Alanı Hesaplanması",
  Hüseyin A.Serim, A.Arif Ergin

 • "Geç-Zamanlı Elektromanyetik Saçınım Verilerinden Page ve Wigner Dağılımları Kullanarak Hedef Sistem Kutuplarının Çıkarımı",
  Gönül Turhan Sayan, Evren Ekmekçi

 • "Genetik Algoritma Kullanarak Tel Anten Tasarımı",
  Semanur Kırıcı, Adnan Köksal

 • "İletken Yüzeylerin Geçici Elektromanyetik Tepkisi",
  Hayriye Elagöz, Adnan Köksal

 • "Karmaşık Hedeflerin Yüksek Frekans Saçılım Problemlerinin Çok Seviyeli Fiziksel Optik Algoritmasıyla Çözümü",
  Alp Manyas, Levent Gürel

 • "Kaydırılmış Frekansta İç Eşdeğerlik Kullanarak Çoklu Frekansta Elektromanyetik Saçılma Analizi",
  Ercüment Karapınar, Adnan Köksal

 • "Log-Periyodik Antenlerin Dairesel Dizgelerinin Elektrik Alan İntegral Denklemiyle Etkin Çözümü",
  Özgür Ergül, Levent Gürel

 • "Metamalzemelerin İletim Hattı ile Analizi",
  Cumali Sabah, Selami Gökpınar, Savaş Uçkun

 • "MIMO Kablosuz Haberleşme Kanallarında Ortak Bağlaşımlı İnce Dipol Anten Dizileri",
  Celal Alp Tunç, Defne Aktaş, Ayhan Altıntaş

 • "Periyodik Olarak Dielektrik Yüklü Dikdörtgen Dalga Kılavuzlarının İletim Özellikleri",
  Serkan Şimşek, Ercan Topuz

 • "Solak Metamalzemeler ile Radar Kesit Alanı Hesabı ve Optimizasyonu",
  Erdinç Ircı, Vakur B.Ertürk

 • "Tabakalı Ortamda Bulunan Şeritten Saçınım Sinc Tipi Fonksiyonlar Kullanarak Moment Metot Çözümü",
  Taner Oğuzer, Fadıl Kuyucuoğlu

 • "X-Bandında Oyuklu Dalgakılavuzu Rezonatörünün Uyarımı",
  Sevinç Aydınlık Bechteler, Thomas F.Bechteler

 • "Yansıtıcı Yüzeyler Kullanılarak Baz İstasyonlarında Yönlülüğün Arttırılması",
  Emre Kopanoğlu, Vakur B.Ertürk

 • "Yarıklı Dalga Kılavuzu Anten Dizilerinde Anten Elemanı Modellemesi",
  Can Barış Top, Mehmet Erim İnal, Altunkan Hızal

 • "Yüzey İntegral Denklemleri için Eksik LU Öniyileştiricileri",
  Tahir Malas, Levent Gürel

 • "Approximate Wave Modeling of a Two-Dimensional Convex Dielectric Lens",
  V.B.Yurchenko, A.Altıntaş

 • "Anten Elemanları Arası Karşılıklı Bağlaşımın İncelenmesi",
  R.Cüneyt Acar, Gülbin Dural

 • "Çok Katmanlı Silindir Yapılarda Kapalı Formda Green Fonksiyonları Kullanılarak Yarıkların İncelenmesi",
  R.Cüneyt Acar, Gülbin Dural

 • "Dairesel Dalga Kılavuzlarının 2 Boyutlu FDTD Yöntemi ile Modellenmesi",
  Yavuz Erol, Hasan H.Balık

 • "Düz İçbükey ve Dışbükey Yüzeylerden Yansıma için GO Yöntemi ",
  Orhan Şengül, Altunkan Hızal

 • "E-Düzlem Sektörel Boynuz Anten Güç Bölücü",
  M.Seçmen, Ş.Demir, A.Hızal, K.Çağlar, , E.Tongel

 • "Elektromanyetik Sınır Değer Problemlerinin Düzgün Olmayan Ağlar ve Altı Yüzlü Sonlu Kenar Elemanları ile Modellenmesi",
  A.Egemen Yılmaz, Mustafa Kuzuoğlu

 • "Faz Kaymalı Doğrusal Dizi Antenlerde Sıfır Noktalarının Kaydırılması ve Örüntünün Şekillendirilmesi",
  Fehmi Karaağaç, Nursel Akçam

 • "Homojen Olmayan Empedans Silindirinin Bi-Statik Saçılma Genişliği Paterninin Sentezi",
  Necmi Serkan Tezel, Selçuk Paker

 • "İnce Tel Saçılma Problemlerinde Jonksiyon Koşullarının İncelenmesi",
  Ramazan Ülker, Burak Polat

 • "İnce Tel Yapılar için Zamanda Adımlama Yönteminin Newmark-Beta Formülasyonu ile Kararlılaştırılması",
  Sena Esen Bayer, A.Arif Ergin

 • "Kompleks Yapılarda Anten Analizleri",
  Bahattin Turetken, Fatih Ustüner

 • "Kübik Elemanlarla Modellenen Homojen Olmayan Dielektrik Küreden Elektromanyetik Saçılma",
  Ömer Zor, Burak Polat

 • "Mikroşerit Yama Antenlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi",
  A.Egemen Yılmaz, Mustafa Kuzuoğlu

 • "Mükemmel İletken Bir Düzlem Üzerindeki Homojen Olmayan Bir Tabakanın Bir Boyutlu Elektromagnetik Profilinin Belirlenmesi",
  Fatih Yaman, Ali Yapar

 • "Rao-Wilton-Glisson Temel Fonksiyonlarının Potansiyel İntegrallerinin Zaman Uzayındaki Analitik İfadeleri",
  Abdulkadir C.Yücel, A.Arif Ergin

 • "TYAR İmgesinin Değiştirilmiş Yaklaşık Prolate Seri Aradeğerleyiciler Kullanılarak İyileştirilmesi",
  Deniz Bölükbaş, A.Arif Ergin

 • "Sonlu Elemanlar Yöntemi Ağ Sonlandırılmasında Kullanılan Yerel-uyumlu ve Çok-merkezli Tamamen Eşlenmiş Katman Yaklaşımları",
  Özlem Özgün, Mustafa Kuzuoğlu

 • "UMTS için Bir Yagi Benzeri Anten Tasarımı ",
  Özgür Tamer, Ahmet Özkurt

 • "Uyarlama Anten Dizilerinde Girişim Bastırma Performansının İncelenmesi",
  Serdar Değer, Birsen Saka

 • "Yer Dalgasının Engebeli ve Karma Empedanslı Yüzey Üzerinde yayılımın spektral hızlandırılmı moment metodu ve parabolik denklem yöntemi ile analizi",
  Aslı Burçin Naiboğlu

 • "Çift-Sağrılı Korna Antenlerin Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle Doğru ve Hızlı Elektromanyetik Benzetimi",
  Özgür Ergül, Levent Gürel, Fatih Akdeniz

 • "Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ ile Optimum Kazançlı Piramidal Huni Antenlerin Tasarımı",
  Kerim Güney, Nurcan Sarıkaya


  BİYOLOJİ VE TIPTA ELEKTROMANYETİK

 • "Bulanık Mantık Yöntemi Kullanılarak GSM BTS İstasyonları için Sağlık Zararlarının Değerlendirilmesi",
  Selçuk Çömlekçi, Süleyman Bilgin, Özlem Ulukat

 • "50Hz Frekanslı Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalan Çocuk Vücuduna İndüklenen Akım Yoğunluğunun Çözümlenmesi",
  Şükrü Özen, Selçuk Helhel

 • "Homojen Olmayan Manyetik Alanlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme için Kalıcı Mıknatıs Tasarımı ",
  Hüseyin Yiğitler, B.Murat Eyüboğlu

 • "Homojen Olmayan Manyetik Alanlarda Manyetik Rezonans Görüntüleme Sisteminin, Üç Boyutlu Uzayda Nümerik Modellenmesi ",
  Volkan Emre Arpınar, Hüseyin Yiğitler, B.Murat Eyüboğlu

 • "Manyetik Rezonans-Elektrik Empedans Tomografisinde (MR-EIT) Ayırt Edilebilirlik",
  Haluk Altunel, B.Murat Eyüboğlu, Adnan Köksal

 • "Nano-Saniye Puls Elektrik Alanların ve Puls Plazmaların Biyolojik Hücreler Üzerine Etkisi ",
  Tamer Akan, Esma Efe

 • "Kablosuz Algılayıcılar ve Ağlarının Tıbbi Bakımlarda Kullanılması",
  M. Sırma, M. Yakut, A.Tangel, A.Kavak, İ.Ertürk

 • "Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi İçin Yeni Bir Veri Toplama Sistemi",
  Koray Özdal Özkan, Nevzat G.Gençer

 • "Dokuların Elektriksel İletkenliğinin Dokunmasız Yöntemlerle Görüntülenmesi :Canlı Hayvan Deneyi",
  Koray Özdaş Özkan, İ.E.Çolak, Nevzat G.Gençer

 • "Epileptik Diken Verilerinin İncelenmesi ve Manyetik Alan Benzetimi",
  Gökhan Şengül, Uğur Baysal, Süha Yağcıoğlu

 • "Homojen Olmayan Ana Manyetik Alanda Manyetik Resonans Görüntüleme için Rf Sargısı Tasarımı",
  A.O.Yılmaz, B.M.Eyüboğlu

 • "İnsan Beyninde Yayılan Korteks Depresyonun Biyomanyetik Alan Verileri Kullanılarak İzlenmesi",
  Uğur Baysal, J.Haueisen, Gökhan Şengül

 • "İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Beyin Görüntülerinin İncelenmesi",
  Ö.Aydemir, M.Öztürk, G.Hacıoğlu

 • "Kanser Tedavisinde Hipertermi Uygulaması",
  Selahattin Nesil, Erdal Korkmaz

 • "Manyetik Rezonans-Eletriksel Empedans Tomografisi ile Yön Bağımlı İletkenlik Görüntülenebilmesi için Geliştirilmiş Eşpotansiyel Yansıtması Tabanlı Özgün bir Görüntüleme Tekniği",
  Evren Değirmenci, B.Murat Eyüboğlu

 • "Tanısal Ultrasonun Yumuşak Dokuda Oluşturduğu Geçiçi Sıcaklık Artışının Etkileri",
  İrfan Karagöz, Mustafa Kemal Kartal

 • "EET'nin İleri Probleminin Elips Modelinde Analitik Yöntem ve Sınırlı Eleman Yöntemi (SEY) ile Çözümü",
  Kurtuluş Erinç Akdoğan, Atila Yılmaz, Birsen Saka


  DALGA YAYILIMI VE UZAKTAN ALGILAMA

 • "Bir Yapay Açıklıklı Radar Tekniği ile Odaklanmış Yere Nüfuz Eden Radar Görüntülerinin Elde Edilmesi",
  Enes Yiğit, Caner Özdemir, Şevket Demirci

 • "Elektromanyetik Zaman Tersinim İşlemi - Sonlu Tel Uygulaması ",
  Barış Bozkurt, Kemal Özmehmet

 • "Radarla Uçak Sınıflandırmada Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı",
  Cihat Çeşmeli, Tayfun Günel

 • "Yapay Açıklıklı Radar Ham Veri Simülatörü",
  Ozan Doğan, Mesut Kartal, Sedef Kent

 • "Gece Görüş Cihazından Alınan Görüntülerin İyileştirilmesi",
  Aşir Bahçebaşı, Müzeyyen Sarıtaş

 • "B-Tarama Yere Nüfuz Eden Radar Görüntüleri için bir Odaklama Algoritması",
  Caner Özdemir, Şevket Demirci, Enes Yiğit

 • "Mobil Haberleşme Sistemlerinde Genişband-CDMA Performans Ölçümleri",
  Vakkas Şahin, Nursel Akçam

 • "Sismogram Kayıtlarında P ve S Dalgası Varış Zamanlarının Dalgacık Dönüşümü Kullanarak Tespiti",
  Ömer H.Çolak, T.Cem Destici, Ş.Özen, H.Arman, O.Çerezci

 • "The Diurnal Variation of the Atmospheric of Frequency 59.5 kHz observed at Agartala",
  Rousan Ali, Barin Kumar De & Pinaki Pal

 • "Yüksek Dereceli Halkasal Gauss ve Düz Tepeli Işık Huzmelerinin Türbülanslı Atmosferde Yayılım Özellikleri",
  Ç. Arpali, S. Arpalı, Canan Yazıcıoğlu, H.Eyyüboğlu, Y.Baykal

 • "Yüzey Dalgası ile Aydınlatılmış Deniz Yüzeyindeki Cisimlerin Radar Kesit Alanlarının ZUSF Yöntemiyle Hesaplanması",
  E.Başaran, A.Arif Ergin

 • "Bina İçi Yayılımda Engellerin Zayıflama Karakteristiklerinin Işın İzleme Yöntemi Kullanılarak Modellenmesi",
  Kadir Uzun, Ertan Öztürk

 • "29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulmasının VLF Yayılımına Olan Etkileri",
  M.Canyılmaz, M.Cohen, E.Güzel, U.İnan, A.Yeşil, İ.Ünal


  DALGALAR VE PLAZMA

 • "Dünya İyonosferinin F Katmanında Çarpışmalı Durumda R-T Kararsızlığı",
  Hüseyin Çavuş, Ayşegül Yılmaz, Canan Zehra Çavuş

 • "Dünya İyonosferinin F Katmanında R-T Kararsızlığı ve Burulma Hız",
  Hüseyin Çavuş

 • "Yüksek Güç Mikrodalga Kaynaklar; Dünya’nın Yeni Silahları",
  Selçuk Helhel, Şükrü Özen

 • "Hidrojen Plazma İçerisinde Dalga Bozulması; Elektrot Potansiyeli ve Basıncın Etkisi",
  Selçuk Helhel


  ELEKTROMANYETİK GÜRÜLTÜ VE GİRİŞİM

 • "Çok Kanalla Kaarmaşık İsaretlerin Yüksek Çözünürlükle Doğrudan Algılanması",
  Özgür Tamer, Ahmet Özkurt

 • "Komşu ve Ortak Kanal Girişimi Altında Bluetooth’un Performans Hesabı",
  Salim Kahveci, İsmail Kaya

 • "Kapasitif ve Anahtarlamalı Güç Kaynaklarında Yayılım ve İletim Gürültülerinin Deneysel Olarak Yayılım ve İletim Gürültülerinin Deneysel Olarak İncelenmesi",
  Ahmet Turan Özdemir, Kenan Danışman

 • "Yüksek Parazitsiz Dinamik Alanlı, Düşük Genlik Bozulmalarına Sahip Sinyal Üretici Tasarımı ve Gerçekleşmesi ",
  Kılıç Argun, Yılmaz Ali Özgür

 • "Ulusal RF Gürültü Standardı",
  Murat Celep


  ELEKTROMANYETİK METROLOJİ

 • "Geçici Etki EMI-EMC Alınganlık Testlerinde Akım Ölçümü İçin Yeni Bir Yöntem",
  Seyit Ahmet Sis, Fatih Üstüner

 • "EMC/EMI simulations for Automotive Industry using a Time Domain Approach based on Finite Integration Technique",
  Adrian Scott, Leonardo Sassi

 • "Dielektrik Örtülü Flanjlı Paralel Plaka Dalga Kılavuzunun İletken bir Silindir ile Etkileşimi",
  Cengiz Özzaim


  ELEKTRONİK VE FOTONİK

 • "Kendinden Kalibrasyonlu Bir Kapasitif Algılama Düzeneğinin Modellenmesi ve Sıvı Seviyesi Ölçme Uygulaması",
  Mustafa Saygıner

 • "Çift Katlı Çıkıntılı Optik Dalga Kılavuzlarında Dalga Yayılımının İncelenmesi",
  Hayriye Altural, Ö.Galip Saraçoğlu

 • "Çoklu Kaotik Çeker Üreten DK-HSA Devresinde Parçalı-Doğrusal Fonksiyon Karakteristiğinin Bulanık Sinir Ağı Kontrolörü İle Elde Edilmesi",
  Enis Günay, Mustafa Alçı, Selami Parmaksızoğlu

 • "Karışık Soliton Darbe Kaynağının (HSPS) Mod-Kilitleme Aralığının Artırılması",
  Nuran Doğru

 • "SPICE Simulator Kullanarak Kazanç Anahtarlama Yöntemiyle Çok Kısa Süreli Darbe Üretimi",
  Nuran Doğru, M.Sadettin Özyazıcı

 • "Farklı yapılara indirgenebilen genel profilli ışık kaynağı hüzmelerinin boşlukta yayılmasıyla oluşan ışık şiddeti",
  Sırrı Taha Dedeoğlu, Yahya Baykal

 • "Pasif Mikrodalga ve Optik Araçların Çoklu Modların Girişimi Tekniği Kullanılarak Analiz ve Tasarımları",
  Ahmet Sertaç Sunay, Tuncay Birand

 • "Düzlem Dalga Metoduyla Fonotik Band Boşluklaırnın Belirlenmesi",
  Ebru Gedik, Ercan Topuz

 • "Anahtarlanabilir Yarık-Halkalı Bant-Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarımı ",
  Cumhur Cenk, Adnan Sondaş, Yunus E.Erdemli

 • "Sol-Elli Metamateryal Tabakanın Eşdeğer Devre Modeli",
  Adnan Sondaş, Yunus E.Erdemli


  İYONOSFERİK RADYO YAYILIMI

 • "A Comprehensive Study on Sumatra Earthquake",
  A.Saha, A.Chaudhuri, T.K.Das, B.K.De

 • "The gradual rise and fall of the level of atmospherics during rain and various cloud activities",
  Barin Kumar De, Adhip Bhowmik, S.S.De and Anirban Guha

 • "Variation of 40 kHz Signal Level in Relation to Sunrise, Sunset and Climatic Condition",
  B. K. De, A. Saha, T. K. Das

 • "Kızılötesi Bantta Deniz Ortamı Arkaplan Işımalarının Hesaplanması",
  Esra Erdem, Feza Arıkan, Cemil Berin Erol, Meral Başak Türkeç

 • "Variations of correlation coefficients of solar 2800 MHz flux and geomagnetic activity for the propagation of radio signals in perpendicular directions",
  Pinaki Pal, Rousan Ali, Barin Kumar De

 • "The Ionespheric Response during the passage seismic trigerred acoustic waves: Non-local analysis ",
  A.Kherani, R.Garcia, Nishant Kamth, F. Crespon, P.Lognonne

 • "Düşük ve Orta Enlemler için İyonkürenin F-Bölgesinde Kış anormalliğinin incelenmesi",
  Seçil Karatay, M.Aydoğdu, O.Özcan, E.Güzel

 • "Toplam Elektron Niceliği Öngörümünde Ardışık Benzekleme Tekniği",
  Erdem Türker Şenalp, Ersin Tulunay, Yurdanur Tulunay

 • "Yüksek Frekanslı Dalgaların Kısa Mesafelerde Alan Şiddetlerinin Ölçülmesi",
  O.Özcan, M.Aydoğdu, E.Güzel, M.Canyılmaz

 • "İzotropik Olmayan İyonosferik Plazmadaki Dielektrik Kayıplar",
  Ali Yeşil, İbrahim Ünal


  MİKRODALGA ENTEGRE DEVRELER VE RF-MEMS

 • "X Band Tek Tabanlı Mikrodalga Entegra Devre(MMIC) 7 Bit Faz Kaydırıcı Tasarımı",
  Erdinç Erçil, Simsek Demir, Mehmet Erim İnal

 • "Aktif Uyumlandırılmıs Yükselteçli Mikroserit Anten Tasarımı ve Performans Analizi",
  Adnan Kaya, E.Yeşim Yüksel

 • "Büyük Metamateryal Yapıların Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yöntemiyle İncelenmesi",
  Özgür Ergül, Alper Ünal, Levent Gürel

 • "Dairesel Mikroekranlı Hatların Quasi-Statik Analizinin Yapay Sinir Ağları ile Gerçekleştirilmesi",
  Sabri Kaya, Mustafa Türkmen, Kerim Güney, Celal Yıldız

 • "5.7 GHz E Sınıfı Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımı ",
  F.Figen Yumak, Osman Palamutçuoğlu

 • "RF MEMS Yapılarının Vakum Testi için Pirani Gauge ",
  Özlem Pasin, Tayfun Akın

 • "Sandviç Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Analizleri için Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ Modelleri",
  Mustafa Türkmen, Sabri Kaya, Celal Yıldız, Kerim Güney

 • "Geniş Bantlı İletim Hattı Yüksek Güç RF Empedans Çeviricileri ve Balun Yapıları",
  N.Şahan, M.Erim İnal, Canan Toker, Şimşek Demir

 • "Kuplajlı Hatlardan Oluşan Mikroşerit Balun Tasarımı: Analitik Hesaplama, Bilgisayar Benzetimi ve Ölçüm",
  S.Gündüz, İpek Suadiye, Gonca Çakır, Doğan Dibekçi

 • "Paralel İletken Levhalar Arasına Yerleştirilmiş Dielektrik Rezonatörün Perturbasyon Çözümlenmesi",
  Yeşim Yüksel, Serkan Günel

 • "Pek Geniş Bant Anten Tasarımı ve İmalatı",
  Mehmet İlhami Safran, Elif Aydın

 • "RF MEMS Kapasitörler ile Rezonans Frekansı Ayarlanabilen Antenler",
  E. Erdil, K.Topallı, Mehmet Ünlü, Özlem Aydın Çivi, Tayfun Akın

 • "RF MEMS Teknolojisi ile Ayarlanabilir Empedans Uyumlama Devresi",
  M.Ünlü, K.Topallı, Ş.Demir, Ö.Aydın Çivi, Sencer Koç, T.Akın

 • "RF MEMS Teknolojisi ile Kapasitif ve Metal-Metal Bağlantılı Paralel Anahtar Yapıları",
  H. İ. Atasoy, K. Topall M. Ünlü, İ. İstanbulluoglu, E. U. Temoçin,

 • "RF MEMS Teknolojisi ile Tek Parçalı Faz Dizili Anten Yapısı",
  K.Topallı, M.Ünlü, Ö.A.Çivi, Ş.Demir, S.Koç, T.Akın

 • "RF MEMS Teknolojisi Kullanılarak Tasarlanmış Ayarlanabilen Bant Geçiren Bağlanmış-Hat Süzgeç",
  İ.İstanbulluoğlu, K.Topallı, E.U.Temoçin, H.i.Atasoy, M.Ünlü, Ö.B.

 • "Slabline Rezonatörler Kullanılark Üçlü Etkileşimli Tarak Hat Filtre Tasarımı",
  Eyüp Töngel, Erdem Yazgan

 • "Tek kırmık 2.4-2.5 GHz (WLAN) ve 3.3-3.9 GHz (WiMAX) için, çift-bandlı A-Sınıfı Güç Yükselticisi",
  Mehmet Kaynak, Ayhan Bozkurt, Ibrahim Tekin ve Yasar Gurbuz

 • "TRL Kalibrasyonunda Uç Konumlandırması ve Geçişlerin Etkileri",
  H. İ. Atasoy, M. Ünlü, K. Topallı, İ. İstanbulluoğlu, E. U. Temoçin

 • "Ultra Geniş Bant, Yüksek Güçlü RF Güç Yükselteci",
  N.Şahan, M.Erim İnal, Canan Toker, Şimşek Demir

 • "Vektör Modülatör MMIC Uygulama Devreleri",
  A.Hayrettin Yüzer, Şimşek Demir

 • "X-Band 20 Yollu, Eş Fazlı, Genlik Dağılımlı, Kayıpsız Güç Bölücüsünün Mikroşerit Teknolojisi ile Tasarımı ",
  Eker T., İnal M.E., Demir Ş

 • "RF MEMS Teknolojisi ile Yansıtıcı Dizi Anteni Tasarımı",
  Ö. Bayraktar, K. Topallı, M. Ünlü, İ. İstanbulluoğlu, E. Temoçin

 • "Mikrodalga Entegre Devreler için Gerçel ve Sanal sonlu Frekanslarda Bir Çift İletim Sıfırlı Çift Band Mikroşerit Filtre Tasarımı",
  Gökhan Kaptan, Ceyhun Karpuz

 • "Sıfır AS'lı İkinci Harmonik Pompalamalı 5.8 GHz Mosfet Karıştırıcı Tasarımı ",
  Osman Palamutçuoğlu, Mehmet Kayhan

 • "Eşdüzlemsel Dalga Kılavuzundan Mikroşerit Hatta Geçiş Üzerine Çalışmalar",
  E.U.Temuçin, K.Topallı, M.Ünlü, İ.İstanbulluoğlu, H.i.Atasoy

 • "Pasif Tekkapılıların Karışık Toplu ve Dağılmış Elemanlı Devre Modelleri",
  Metin Şengül, Binboğa Sıddık Yarman, Ahmet Aksen

 • "Eliptik ve Silindirik Kesitli Kuplajlı Şerit İletim Hattın Analizi",
  M.Duyar, V.Akan, Erdem Yazgan, Mehmet Bayrak


  RADYO ASTRONOMİ

 • "Günes fotosferinin arastırılmasında bazı görüntü islemleri",
  Nurettin Şenyer


  SİNYALLER VE HABERLEŞME SİSTEMLERİ

 • "Gezgin Haberleşme Sistemi Baz İstasyonu Anteni için Şekillendirilmiş Demet Sentezinin Klonal Seçme Algoritması ile Gerçekleştirilmesi",
  Kerim Güney, Ali Akdağlı, Bilal Babayiğit

 • "Lineer Çoklu-Anten Dizinlerinin Düzgün-Dağılımlı Rastgele Dalga-Gelim-Yönlerine Bağlı Averaj Maksimum-SIR Uzaysal-Filtreleme Bastırımı",
  Özgür Ertuğ

 • "Aktif RFID Sistemi Kullanarak İç Mekanda Yönlendirme",
  O.Aldemir, Zeynep Dinçer, Elif Aydın, Ruşen Öktem

 • "Serpiştirici Konvolusyonel Çarpım Kodlarının Performansı Üzerindeki Etkileri",
  Orhan Gazi, A.Özgür Yılmaz

 • "Aktif Analog Filtrelerde Eleman Değerlerini Belirleyen Bilgisayar Yazılımı",
  T.Kaya, M.C.İnce, E.Akbal, M.Ulaş, A.Boyacı

 • "Artıklı Olmayan Doğrusal Düzensiz Dizilerde Dizi Aradeğerlendirme ile Geliş Açısı Tahmini Geliştirme",
  Temel Kaya Yaşar, T.Engin Tuncer

 • "Bluetooth Sisteminde Look-Up Tablolarına Dayalı en Büyük Sonsal Olasılık Kod Çözücüsünün Başarıma Etkileri",
  Salim Kahveci, İsmail Kaya, Kadir Türk

 • "Bulanık Sayı Fonsiyonlarının Kanal Kestirimi ve Kanal Denkleştirme Üzerine Etkileri",
  A.Özen, B.Soysal, İ.H.Altay

 • "Çembersel Dizimlerden Doğrusal Dizimlere Eşleme ile Varış Açısı (DOA) Tahmini",
  Tansu Filik, T.Engin Tuncer

 • "Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Sistemler için Bulanık Mantık Esaslı Uyarlanır Bir Kanal Denkleştirici",
  A.Özen, B.Soysal

 • "Çoklu İşleme Kazançlı Yaklaşık Eşzamanlı KBÇE'nin Performansı",
  Selim Dilek, Oğuz Kucur, Murat Doğan

 • "Dikgen Çok-Taşıyıcılı DD-KBÇE’de Ortalama Güç Zayıflama Oranının BHO Başarımının Etkisinin Değerlendirilmesi",
  Seher Şener, İbrahim Develi, Nurhan Karaboğa

 • "Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Çevrimsel Ön Takı Tabanlı Senkronizasyon Tekniğinin AWGN ve Rayleigh Sönümlü Kanallardaki Performansının İncelenmesi ",
  M.Nuri Seyman, Necmi Taşpınar

 • "Hareket Hızı ve Yankı Profilinin 3.Kuşak Hücresel Sistem Başarımına Etkisi",
  Çetin Kurnaz, Hülya Gökalp

 • "Kablosuz Dar-Alan Radyo Haberleşmesi İçin Bir Turbo Kodlayıcı Tasarımı",
  Salim Kahveci, İsmail Kaya

 • "MUSIC Algoritması İle DOA Kestirimi İçin Düzgün Aralıklı Dairesel Anten Dizisi Optimizasyonu",
  G.Nurhan Karabıyık, Cevdet Işık

 • "Özilintisi İyi Karmaşık Eşzamanlama İşareti Aramak için Bir Yöntem",
  Selçuk Taşçıoğlu, Oktay Üreten

 • "Radar Uygulamalarında Döngüsel Durağanlığa Dayalı İşaret Analizi ile Helikopter Tespiti",
  Işıl Yazgan Birinci, Yalçın Tanık

 • "Radarla Hedef İzleme",
  Çağla Taşdemir, Sedef Kent

 • "Sönümlenmeli Ortamda OFDM İçin Tasarlanan MAP Kestiricisinin Başarım Analizi",
  Selva Muratoğlu Çürük, Yalçın Tanık

 • "Taşınabilir Uzaktan Sağlık İzleme Sistemlerine Yeni Bir Yaklaşım: Mobil Sağlık Danışmanı",
  Rıfat Kurban, Veysel Aslantaş

 • "Uydu Haberleşme ve Televizyon Yayıncılığı",
  O.Mete Şaşmaz, Arif Dolma, Yılmaz Derici

 • "Uzay-Zaman-Frekans Blok Kodlamalı OFDM",
  Kenan Aksoy, Ümit Aygölü

 • "Video Görüntülerinde Örnek Tabanlı İçboyama Yöntemiyle Cisim Yok Etme",
  Meliha Ece Gürbüz, Asiye Erol, Ali Gangal

 • "Video Görüntülerindeki Periyodik Gürültülerinin Yok Edilmesi",
  Asiye Erol, Meliha Ece Gürbüz, Ali Gangal

 • "a-Sabitli Gürültülü Durumlar için Yapay Sinir Ağı Tabanlı Esnek Anahtarlamalı Karma Süzgeç",
  Hasan Zorlu, Şaban Özer

 • "VoIP’de Ses Kalitesinin Analizi",
  N. Özlem Ünverdi, Murat Barutçu, A. Doruk Küçüker

 • "Bramon ile ISDN Arayüzündeki Sinyalleşme Kanalının İzlenmesi",
  Özcan Uzunoğlu, Müzeyyen Sarıtaş

 • "Telli-Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Türkiye Açısından İncelenmesi",
  Murat Kalaç, Rıfat Hacıoğlu

 • "Darbe Sıkıştırma Radarlarında Ardışık Hedef Eleme Yöntemi",
  A.Özgür Yılmaz, Onur Haliloğlu

 • "Dikdörtgen Spiral Anten Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım",
  Uğur Saynak, Alp Kuştepeli

 • "Doğrudan Sıralı Yayılı İzge Haberleşmesinde Yeni bir Boğucu İşaret Çıkarım Tekniği Uygulaması",
  Sultan Aldırmaz, Lütfiye Durak

 • "Durağan Olmayan Gezgin İletişim Kanallarında LMS, RLS ve SMI Adaptif Algoritmaların Başarımlarının Karşılaştırılması",
  A.Şafak, M.İrez

 • "Novel Implementation Method of Anticausal IIR Digital Filter Banks",
  Umut Sezen

 • "Gauss Ortamda Sabit Yanlış Alarm Oranı (SYAO-CFAR) Radar Sezimi",
  Zeynep Arslan, Yrd.Doç.Dr.Mücahit Kani Üner

 • "IEEE 802.11a Standard Uyumlu, RF Alıcı-Verici Alt-Blok Devrelerinin Gerçeklenmesi",
  O. Esame, M. Kaynak, C. Kavlak, A. Bozkurt, I. Tekin ve Y.Gurbuz

 • "İletişim Ağlarında Optimum Yük Dengesini Sağlamak için Link Ağırlık Değerlerinin Genetik Algoritma ile Bulunması",
  Alper Özbilen, Yrd.Doç.Dr.Erkan Afacan

 • "Kablosuz Haberleşme Teknolojisi Wimax’de Dünyadaki Durum",
  Jale Küçükünsal, Yahya Baykal

 • "Sayısal Modülasyon Yöntemlerinin Spektral Etkinlikleri Bakımından İncelenmesi",
  Gökçe Hacıoğlu, Önder Aydemir, Mehmet Öztürk

 • "Music Algoritması ve Öznitel Kaynaştırma Teknikleri Kullanarak Açı Değişimlerine ve Gürültüye Duyarlılığı Azaltılmış Yeni Bir Elektromanyetik Hedef Sınıflandırıcı",
  Mustafa Seçmen, Gönül Turhan Sayan

 • "OFDM Sistemlerinde Arakiplenim Bozulmalarının Önceden Bozma Metodu ile Azaltılması",
  Cebrail Çiflikli, A.Çağrı Yapıcı, A.Tuncay Özşahin

 • "OFDM Sistemlerinde Kanal Dengeleme için Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması",
  Cebrail Çiflikli, A.Çağrı Yapıcı, A.Tuncay Özşahin

 • "Taşma İletişim Kuralının OMNet++ ile Benzetimi",
  M. Sırma, M.Yakut, Ali Tangel, A.Kavak, İ.Ertürk

 • "UWB Kanallarda Yerel Çevresel Etkilerin Ölçülmesi",
  M.Yıldız, M.D.Vural, Ali Kara

 • "Uyarlanabilir Anten Dizisi Kullanan Yeni Dinamik OVSF Kod Tahsis Algoritması",
  Mustafa Karakoç, Adnan Kavak

 • "Weibull Kargaşa Haritalı Radar Hedef Tespiti",
  Ülkü Çilek Doyuran, Yalçın Tanık

 • "Genelleştirilmiş Boyut Spektrumu Hesabının Karotid Atardamar Doppler Sinyallerine Uygulanması",
  Derya Yılmaz, Hale Musapaşaoğlu, İsmail Kırbaş, N.F.Güler

 • "Watershed Dönüşümü Kullanılarak Corpus Callosumun Bölütlenmesi",
  Mevlüt Topaloğlu, Ali Gangal

 • "Akıllı Anten Algoritmalarının IEEE 754 Kayan Sayı Formatı ile FPGA Tabanlı Gerçeklenmesi ve Performans Analizi",
  M. Ali Çavuşlu, Ş.Dikmeşe, S.Şahin, K.Küçük, Adnan Kavak

 • "Akıllı Antenler için DSP Tabanlı Uzay Kod Korelatör Algoritması Gerçeklenmesi ve Performans Analizi",
  Kerem Küçük, Adnan Kavak