> Ana Sayfa
• URSI - Türkiye
• Kurullar
• TJEECS
• Önemli Tarihler
• Bildiri Gönderimi
• Bildiri Yarışması
• Kayıt
• Kongre Programı
• Davetli Konuşmacılar
• GTÜ, Gebze ve Kocaeli
• İletişim
Ana Sayfa
X. URSI-TÜRKİYE 2021 BİLİMSEL KONGRESİ
Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli


Konu, Amaç ve Kapsam:

URSI (Union Radio-Scientifique Internationale/International Union of Radio Science/UIuslararası Radyo Bilimleri Birliği), radyo bilimleri alanındaki çalışmaları, araştırmaları, uygulamaları, bilimsel bilgi alışverişini ve iletişimi uluslararası platformda teşvik ve koordine eden bir üst kuruluştur ve Türkiye’de TÜBİTAK destekli olarak URSI Türkiye Ulusal Komitesi tarafından temsil edilerek faaliyetlerini yürütmektedir.


URSI’nin her yıl düzenlenen uluslararası toplantılarına katılım sağlamaya ek olarak URSI Türkiye, 2002 yılından bu yana iki yılda bir olmak üzere bilimsel kongre ve ulusal genel kurul toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılarla, radyo bilimi ile ilgili yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve uygulamaların teşvik ve koordine edilmesi, üretilen bilginin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, insanlık yararına kullanılması amacıyla paylaşımının ve yayılmasının özendirilmesi amaçlanmaktadır.


URSI Türkiye Bilimsel Kongresi ve Uluslararası Genel Kurul Toplantısı’nın 10’uncusu, 7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Kongre, Uluslararası URSI'nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsamakta, ancak ilgili olmak kaydı ile bunlarla sınırlandırılmamaktadır.


Bildiri Konuları:
A) Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)
B) Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)
C) Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)
D) Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)
E) Elektromanyetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)
F) Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Propagation and Remote Sensing)
G) İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)
H) Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)
J) Radyo Astronomi (Radio Astronomy)
K) Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)


"Poster Ve Handout İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız"
Poster1 Poster2 Poster3 Handout