URSI (INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE) TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ

VII. URSI-TÜRKİYE BİLİMSEL KONGRESİ

ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI

28-30 Ağustos 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER