bil1.jpg

                                                                  URSI (UNION RADIO SCIENCE INTERNATIONALE)

       TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ

 

            URSI-TÜRKİYE'2004 BİLİMSEL KONGRESİ
            ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI

                                                                                   8-10 EYLÜL 2004 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ-ANKARA

ÖNSÖZ

Kısa adı URSI olan Uluslararası Radyo Bilimleri Birliğinin en önemli amaçlarından biri de Radyo bilimleri ile uğraşan kişileri biraraya getirmektir. Türkiye’de radyo bilimi ile uğraşan pek çok kişi olmasına rağmen bu kişileri biraraya getirecek etkinlik sayısı maalesef azdır. Bu bağlamda URSI Ulusal kongreleri önemli bir etkinliktir. Birincisi 2002 yılında yapılan bu kongrelerin ikincisini Bilkent Üniversitesinde düzenlemekten onur duyuyoruz. Bu kongrenin temel amacı Radyo Bilimleri dalındaki Türk araştırmacı ve bilimadamlarının tanışmalarına, deneyim ve bilgi alışverişinde bulunabilmelerine, ortak çalışma guruplarınınn oluşturulabilmesine imkan sağlamaktır. Kongreye yurtiçi ve yurtdışından davet edilen önemli konuşmacılarla da kongre içeriği zenginleştirilmeye, radyo bilimi dalında yapılan en son araştırmalar gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca güncel konularda üç adet kısa kurs düzenlenmiştir. Umarız ki bu kongre serisi daha da büyüyerek devam eder, geleneksel hal alır ve bu hedefler için daha uygun ortamlar oluşur.

 

Kongrenin bildiri konuları URSI’nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsamaktadır:

A) Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)

B) Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)

C) Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)

D) Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)

E) Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)

F) Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Propagation and Remote Sensing)

G) İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)

H) Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)

I) Radyo Astronomi (Radio Astronomy)

J) Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)

 

Bu kitapçıkta 49 değişik üniversite ve kuruluştan gelen 124 bildiri bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesi aşağıda isimleri verilen yurtdışından davetli konuşmacılarca sunulmuştur.

Makoto Ando (Tokyo Teknoloji Enstitüsü, URSI-B Komisyonu Dünya Başkanı)

Peter Russer (Münih Teknik Üniversitesi, URSI-D Komisyonu Dünya Başkanı)

Umran S. İnan (Stanford Üniversitesi, URSI-H Komisyonu Dünya Başkanı)

Olav Breinbjerg (Danimarka Teknik Üniversitesi)

Ayrıca, yurt içinden de 6 davetli konuşmacı bulunmaktadır. Bu konuşmacılar ve kurumları da şöyledir:

Haldun Özaktaş (Bilkent Üniversitesi)

Yurdanur Tulunay (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Ekmel Özbay (Bilkent Üniversitesi)

Irsadi Aksun (Koç Üniversitesi)

Mustafa Kuzuoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Ergin Atalar (Bilkent Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi)

 

Radyo bilimi konusunda ülkemizde önemli hizmetlerde bulunan, değerli araştırma ve eğitim katkıları olan hocalarımızdan Prof. Mithat İdemen ve Prof. Altunkan Hızal için de iki özel oturum düzenlenmistir. Prof. İdemen Özel Oturumu, Prof. Alinur Büyükaksoy tarafından, Prof. Hızal Özel Oturumu da Doç. Sencer Koç ve Doç. Özlem Aydın Çivi tarafından organize edilmiştir. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz.

 

URSI Türkiye Ulusal Komitesinin kurumsal olarak örgütlenmesini sağlayan Tübitak bu kongreye ayrıca sağlamış olduğu maddi destekle de katkıda bulunmuştur. Tübitak’ın yanı sıra kongre için desteklerini esirgemeyen başta Turkcell olmak uzere, Aselsan, Havelsan ve Karel firmalarına da şükranlarımızı sunuyoruz.

 

Kongre kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık bir bildiri yarışması düzenlenmiş bu yarışmaya sunulan bildiriler için iki özel oturum hazırlanmıştır. IEEE Türkiye Şubesi ve AP/MTT/EMC/ED kolu hem öğrenci katılımcılara sağladığı destek, hem de öğrenci bildiri yarışması ödülleri nedeniyle kongrenin ba-şarılı  olmasında etken olmuştur. Yerleşkesinde kongremizi konuk eden Bilkent Üniversitesine ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne de teşekkür ediyoruz.

URSI-Türkiye’2004 Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Başkan

Bilkent Üniversitesi

Sayın Kongre Üyeleri,

URSI Türkiye Ulusal Komitesi’nin II. Ulusal Bilimsel Kongresinin düzenlenmesinden ve kongreye Bilkent Üniversitesi’nin ev sahipliği yapmasından duyduğum mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim. I. Bilimsel Kongremizi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapmıştık. Her iki Kongrenin de düzenlenmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve bu üniversitelerin yöneticilerine şahsım ve Ulusal Komite adına teşekkür ediyorum.

 

Bilindiği gibi; URSI (Union Radio Scientifique Internationale), 1913 yılında kurulmuş olan “Commission Internationale de Telegraphie sans Fil” isimli kurumun yerine ve onun devamı olarak 1919 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin URSI’ye üye olma girişimleri 1991 yılında başlatılmış ve 1993 yılındaki URSI Genel Kurulu’nda tam üye olarak kabul edilmiştir. URSI Türkiye Ulusal Komitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüten ve Kurucu Başkanlığını yapan Sayın Hocam Prof. Dr. Mithat İDEMEN’e de topluluğumuz adına teşekkürü bir borç biliyorum.

 

Türkiye, Uluslararası URSI bünyesinde TÜBİTAK tarafından temsil edilmektedir; dolayısıyla, Ulusal Komite de TÜBİTAK’a bağlı olarak çalışmaktadır. Ulusal Komite’nin kendi yapılanmasını belirlemek ve TÜBİTAK ile ilişkilerini tanımlamak amacıyla hazırlanan “Çalışma İlkeleri” TÜBİTAK Başkanlığınca uygun görülmüş ve 19.02.2003 tarihinde “Başkanlık Genelgesi” ile yürürlüğe konmuştur.

 

 “Ulusal Komite” deyimi Türkiye’de URSI ile ilgili tüm kurum ve kişileri ve bunların oluşturacağı yapının bütünü için kullanılmaktadır. Üniversitelerdeki bölümlerin ve diğer ilgili birimlerin kurumsal olarak temsil edildikleri Genel Kurul iki  yılda bir toplanmakta ve Ulusal Komite’nin yönetim organlarını seçmektedir. Meslektaşlarımızın Ulusal Komite çalışmalarına bugüne kadar verdikleri desteği bundan sonra da esirgemeyeceklerini ümit ediyorum.

 

Kongrenin başarılı geçmesini diler, başta Sayın Prof. Dr. Ayhan Altıntaş olmak üzere Düzenleme Komitesi üyelerine, Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Bakanlığı’na ve Üniversite’nin diğer yetkililerine teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. A. Hamit SERBEST

URSI Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı

İÇİNDEKİLER :

Genel Oturumlar (Plenary Sessions)

 

Network Methods in Electromagnetic Field Computation (Davetli Bildiri)

P. Russer, F. Coccetti

 

Electric Line Source Illumination of Lossless Left-Handed Cylinders - A Study of Near-Field and Far-Field Properties (Davetli Bildiri)

 S. Arslanagi´c, O. Breinbjerg

 

VLF Remote Sensing of Lightning-induced Effects in the Ionosphere and the Radiation Belts (Davetli Bildiri)

U. S. Inan

 

Extraction of GO and diffraction components from Physical Optics in terms of line integrations of equivalent edge currents by Modified Edge Representation (Davetli Bildiri)

M. Ando, L. Rodriguez

 

Dalga Kılavuzları

 

Farklı Drude Materyalleri İle Dolu Paralel Levhalı Düzlem Dalga Kılavuzlarındaki Jonksiyon Süreksizlikleri

T. Şengör, O. G. Yakar

 

İki Katmanlı Dielektrik Tabana Sahip Alt ve Üst Korumalı Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi

M. Türkmen, S. Kaya, C. Yıldız

 

Alt ve Üst Korumalı Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Quasi-statik Analizlerinin Yapay Sinir Ağları ile Gerçekleştirilmesi

M. Türkmen, C. Yıldız

 

Periyodik Olarak Oluklu Dalga Kilavuzunun Spektrumunda Durdurma Bantlari

V. A. Pogrebnyak, Ö. E. İnan, U. C. Hasar, A. N. Küçükaltun, T. Eraslan, E. Akray, S. Meral

 

Uzaktan Algılama

 

Yapay Açiklikli Radar Mantiğini Kullanan Bir Yer Alti Radar Görüntüleme Algoritmasi

C. Özdemir

 

Deniz Tabanı Dokusunun Eğitimli Sinir Ağı Yöntemiyle Sınıflandırılması

E. Alparslan, C. Aydöner, S. Ergintav, R. Saatçılar, S. Canan, E. Gezgin, A. Ünlü

 

Bolu İli Kent Dokusunun Uydu Görüntülerinden Analizi

E. Alparslan, A. S. Dönertaş, H. Yüce

 

İstanbul İli Marmara Denizi Kıyısal Alan Dokusu Değişikliklerin Landsat Uydu Görüntü Analizi ile Belirlenmesi

E. Alparslan, C. Aydöner, H. Yüce, A. S. Dönertaş

 

Numerik Methodlar 1

 

Çok Uzun Arazi Profillerinde Yayınım için Hızlı İntegral Denklem Çözümü: Ölçümlerle ve Mevcut Yayınım Modelleriyle Karşılaştırmalar

Celal Alp Tunç, Ayhan Altintas, Vakur B. Erturk

 

Spektral Hızlandırılmış Bi-Eşlenik Gradyan Stabilize Metodu ile Yayınım Analizi

Barış Babaoğlu, Ayhan Altıntaş, Vakur B. Ertürk

 

Çok Seviyeli Hızlı Çokkutup Yönteminin Büyük Elektromanyetik Saçılım Problemlerinin Çözümü için Paralelleştirilmesi

Ö. Ergül, A. R. Bozbulut, L. Gürel

 

RWG Fonksiyonlarının Manyetik Alan İntegral Denkleminde Kullanılmasıyla İlgili Sorunlar

Ö. Ergül, L. Gürel

 

Öğrenci Bildirileri Yarışması 1

 

Elektromanyetik Sınır Değer Problemlerinin İkinci Dereceden Altı Yüzlü Sonlu Elemanlar İle Modellenmesi

A. E. Yılmaz, M. Kuzuoğlu

 

Eğri Parçalı Moment Yöntemi ile Parabolik Sarmal Anten Çözümlemesi

A. Selçuk, B. Saka

 

Zaman Bölüşümlü Çift Yönlü Akıllı Anten Sistemleri İçin Uyarlamalı Doğrusal Tahmin Tabanlı Hüzme Şekillendirme

H. Yiğit, A. Kavak

 

Yeniden Şekillendirilmiş Sierpinski Üçgen Anten Yaklaşımı

A. Çelebi, K. Özmehmet

 

Manyetik Alan İntegral Denkleminde Lineer Temel Fonksiyonların Kullanımı

Ö. Ergül ve L. Gürel

 

FDTD ve TLM Metodlarının Dikdörtgen Kesitli Dalga Kılavuzlarının Analizi Açısından Karşılaştırılması

A. Akbal, Y. Erol, H. H. Balık

 

Bakışımsız Aynalarda Filtre Özelliği

C. Sabah, S. Uçkun

 

RF MEMS Anahtar Kontrollü Çoklu-Frekans Mikroşerit Anten

S. Onat, L. Alatan, Ş. Demir

 

Sinir Ağları ve Bulanık Mantık

 

İletken Tabanlı Asimetrik Eş Düzlemli Dalga Kılavuzlarının Karakteristik Parametrelerinin Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ İle Hesaplanması

C. Yıldız, K. Güney, N. Sarıkaya

 

Bulanık Mantık Sistemine Dayalı Uyarlanır Ağ Eklenmiş Tabu Araştırma İzleyicisi ile Hedef İzleme

İ. Türkmen, K. Güney, D. Karaboğa

 

Sürekli Parametreli Genetik Algoritma Yardımı ile Geniş Bantlı ve Çok Katmanlı Radar Soğurucu Malzeme Tasarımı

G. Köroğlu, T. Günel

 

Akıllı Anten Dizileri ile Hedef İzlemede Yapay Sinir Ağları Kullanan Yeni bir Sistem

S. Çaylar, K. Leblebicioğlu, G. Dural

 

Hücresel Yapay Sinir Ağlarında Kümeleme Yöntemi ile Gürültü Temizleme Uygulaması

O. Tolluoglu, S. KENT, S. Kargın, O. N.Ucan

 

Myriad Filtrelerin Yapay Sinir Ağlari İle Kimliklendirilmesi

H. Zorlu, Ş. Özer

 

Nümerik Metodlar 2

 

Tel Yapilarin Kapali Zaman Alani Tekniği Kulanilarak Geçici Tepki Analizi

A. Keskin, A. Köksal

 

Dielektrik Levha üzerine Periyodik olarak Yerleştirilen Kare Helezonların Akım Dağılımının Bulunması

K. Delihacıoğlu, S. Uçkun, T. Ege

 

Bileşik Metamateryal Yapıların Sonlu Eleman Metoduyla Sayısal Analizi

A. Sondaş, Y. E. Erdemli

 

Kanal Modelleme

 

İlintili Sönümlü Ortamlarda, Çoklu Girişimci Ve Gürültünün Varlığında Wishart Matrisleri İle Sinyallerin En İyi Birleştirilmesi

A. Şafak, Sertaç Bahadır, B. Uslu

 

Hücresel İletişim Sistemlerinde Girişim İşaretlerinin Log-normal Toplanması

H. İ. Şahin, H. Kaya

 

Akıllı Antenli Hücresel İletişim Sistemlerinde Kesinti Olasılığının Hesaplanması

H. İ. Şahin, H. Kaya

 

Altunkan Hızal Özel Oturumu

 

Optimum Anten Dizileri

S. Koç

 

Büyük Anten Dizilerinin DFT’ye Dayalı Hızlandırılmış MoM Formülasyonu ile Etkin Analizi

Ö. A. Çivi, V. B. Ertürk, H-T. Chou

 

İndüksiyon Teoremi ve Eşdeğerlik Teoremi ile İlişkisi

A. Altıntaş, R. J. Paknys

 

FMCW Altimetre Radar Sistemlerinde Sirkülatör Kullanımına Alternatifler

Ş. Demir, M. Seçmen, A. Hıza1

 

Endüstri-Üniversite İşbirliği ve ASELSAN Elektronik Harp Sistemleri

H. Yıldız

 

Haberleşme Sistemleri

 

Genişbant Erişim Telekomünikasyon Sistemlerinin Kullanım Kriterleri

A. Küçükoğlu, Y. Baykal

 

Arama Kurtarma Çalışmaları İçin Geliştirilmiş Bir Gezer RF Algılayıcı Sistemi

B. Şen, L. H. Şenyürek, A. S. Türk, A. Lana, N. Pelitçi

 

OFDM Sistemlerinde Tepe Gücü / Ortalama Güç Oranının Seçici Eşleme Tekniği Kullanılarak Azaltılması

E. S. İmamoğlu, N. Taşpınar

 

OFDM Sistemlerinde Sıkıştıma-Genişletme ve Kırpma Yöntemlerinin Birleştirilmesi ile Tepe-Ortlama Güç Oranının Düşürülmesi

R. Yücel, M. Şafak

 

IEEE 802.15.4 Zigbee Standardinin 2.4 Ghz Ism Bandinda Kapasite Analizi

S. Kahveci, K. Türk, İ. Kaya

 

Numerik Metodlar 3

 

Tamamen Eşlenmiş Katmanlarda Nedensellik ve Karşılıklılık İlkelerinin İncelenmesi (Davetli Bildiri)

M. Kuzuoğlu

 

Büyük Silindirler Üzerinde Faz Dizilimli Baskı Dipollerin İncelenmesi İki Benzer Yöntemin Karşılaştırması

O. Bakır, B. Güner ve V. B. Ertürk

 

Elektromanyetik Problemlerin Frekansa Bağlı Çözümlerinin Matris Kalem Yöntemi ile Dışdeğerlemesi

F. Yıldırım, L. Gürel

 

Parabolik Yansıtıcı Antenler için Açıklık Aydınlatma ve Kenar Yuvarlatma Etkilerinin Analizi

A. S. Türk

 

Lineer Üçgen Elemanları İçeren Sonlu Eleman Ağının Dörtgen Elemanlar Kullanılarak İnceltilmesi

A. İ. Çanakoğlu

 

Dielektrik ve İletken Silindir Yüklü Yarıklı Paralel Levha Dalga Kılavuzlarından Işıma

C. Özzaim

 

Mithat İdemen Özel Oturumu

 

Düzlemsel Elektromagnetik Dalgaların Empedans Yüklü Bir Paralel Plakalı Dalga Kılavuzundan Kırınımı: Hibrid Formülasyon Yaklaşımı

A. Büyükaksoy, G. Çınar

 

Düzlemsel Elektromagnetik Dalgaların Empedans Yüklü Bir Paralel Plakalı Dalga Kılavuzundan Kırınımı: Matris Wiener-Hopf Yaklaşımı

A. Büyükaksoy, G. Çınar

 

Gauss Demetiyle Aydınlatılmış Gömülü Silindirik Cisimlerin Cebirsel Yeniden Yapılandırma Yöntemiyle Görüntülenmesi

A. Alkumru , F. Dikmen , K. Durgut

 

Solenoidal Eşlenmiş Dejenere Kavite Modlarının Zaman Domeni Salınımları

F. Erden, O. A.Tretyakov

 

Fiziksel Optik İntegralinin Radon Transformu Yorumu

D. Bölükbaş, A.A. Ergin

 

Eksenel Simetrili Dairesel Şeritlerden Dalga Kırınımı için Analitik Regülerleştirme Yöntemi

F. Dikmen, Y. A. Tuchkin

 

Dalgalar ve Plazma- Radyoastronomi

 

Güneştacı Deliğinde Dalga – Parçacık Etkileşimi

E. R. Pekünlü, K. Yakut, H. Şart

 

Atarcaların Sentetik Işınım Gücü Fonksiyonu

İ. Yusifov, İ. Küçük

 

Kozmik Gama Işin Patlamalri’nin Farkli Elektromanyetik Bantlardaki Ardil Işima İstatistiği

M. Olutaş, M. E. Özel

 

Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik

 

Dahili Bobinlerin En İyi İçsel Sinyal/Gürültü Oranı Kullanılarak Değerlendirilmesi (Davetli Bildiri)

Y.Eryaman, H. Çelik, A.Altıntas, E. Atalar

 

Manyetik Rezonans-Elektriksel Empedans Tomografisi MR-EIT İçin Geliştirilen Görüntüleme Algoritmasının Performansının Yön Bağımlı

İletkenlik Durumu İçin İncelenmesi

E. Değirmenci ve B. M. Eyüboğlu

 

Magnetik Rezonans Görüntülemede FDTD Yaklaşımı

D. Tuncay, T. Şengör

 

Günlük Cep Telefonu Kullaniminin İnsan Sağliğina Olan Etkilerinin İstatistiksel Olarak Araştirilmasi

K. Balikci, D. Turgut-Balik, I. C. Ozcan, H. H. Balık

 

Fotonik 1

 

Fotonik Kristallerin Fiziği ve Uygulamaları (Davetli Bildiri)

E. Özbay, İ. Bulu, H. Çağlayan, K. Aydın, K. Güven

 

Mikrodalga Düzlemsel PBG Yapıların Analizi ve Uygulamaları

D. S. A. Şahinkaya

 

Yarıiletken Planar Çift Farklı Yapılı Lazerlerde Elektrik Alan Parametrelerine Göre Temel Tasarım Düşüncesi ve Hesaplama Prosedürü

Ö. Ö. Karakılınç, M. Temiz

 

Öğrenci Bildirileri Yarışması 2

 

Bazı Endüstriyel Elektrik ve Manyetik Alanlara Maruz Kalmada Etkilenme Seviyelerinin Belirlenmesi

Ö. Ulukut, S. Çömlekçi

 

Kalp Pillerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Esnasında Yarattığı Sıcaklık Artışı

O. Ferhanoğlu, A. Altıntaş, E. Atalar

 

İndüklenmiş Akım Manyetik Rezonans-Elektriksel Empedans Tomografi

L. Özparlak, Y. Z. İder

 

Ayrık Wavelet Dönüşümü Kullanılarak Ses Sinyallerinde Kayıt Sırasında Oluşan Gürültünün Minimize Edilmesi

Ö. H. Çolak, Şükrü Özen, A. Teşneli, , O. Çerezci

 

Yapay Görmeye Dayalı Gerçek Zamanda Ateş ve Alev Tespiti

Y. Dedeoğlu, B. U. Töreyin, U. Güdükbay, A. E. Çetin

 

Uzay-Zaman Kodlanmış CDMA Sistemlerinin Başarımı

M. Yılmaz, M. Şafak

 

Üçüncü Nesil Kablosuz CDMA için Uyarlamalı Anten Dizilerinin Aşağı Bağlantı Parazit Analizi ve Sistem Kapasitesi

M. Karakoç, A. Kavak

 

3. Nesil Haberleşme Sistemlerinde Kullanılan Akıllı Anten Algortimalarının Yazılım Radyo Kullanılarak Gerçekleştirilmesi

K. Küçük, M. Karakoç, A. Kavak

 

CoolMOS Üçüncü Nesil Güç Transistörlerinin Elektromanyetik Girişim Başarımının Deneysel ve Benzetimle Karşılaştırmalı Analizi

G. Çetinel, Ö.G. Saraçoğlu

 

Green İşlevinin “Extraordinary” ve “Ordinary” Dalga Biçemleri için Çözümü

B. Kalomeni, E. R. Pekünlü, K. Yakut

 

İşaret İşleme

 

The Fractional Fourier Transform and Wave Propagation (Davetli Bildiri)

Haldun M. Özaktaş

 

Seçici Sönümlemeli Kanallarda Çoklu Anten Sistemi İçin RLS ve LMS Esaslı Uyarlanır Denkleştiriciler

K. Türk, Salim Kahveci, İ. Kaya

 

LMS Adaptif Dizi Anten Algoritmasının Sabit Noktalı Sayısal İşaret İşleyici Uygulaması

M. G. Yıldız, H. Kaya, Ş. Göğüsdere

 

Ektopik Atımlar ve Kayıp Veri İçeren HRV Sinyallerinin Gerçek Zamanlı Spektral Analizi

M. Yıldız, Y.Z. İder, Y. Özbay

 

Cdma2000 Yukarı Bağlantı için Akıllı Anten Algoritmalarının Değerlendirilmesi

M. Karakoç, A. Kavak

 

Uyarlanabilir Akıllı Anten Algoritmalarının Yuvarlanır Nokta Dsp Üzerinde Gerçekleştirilmesi Ve Karşılaştırılması

K. Küçük, M. Karakoç, A. Kavak

 

Hedef Tanima İçin Sinyal İşleme Yöntemleri İle Bantgeçirici Elektromagnetik Geri Yansima Ölçüm Analizi

M. Seçmen, G. Turhan-Sayan, A. Hızal

 

GSM Sistemi Akıllı Antenlerinde LMS Algoritmasının Kullanılması

E. Tamer, C. Işık

 

Özel Amaçlı Antenler

 

Single Layer Waveguide Slot Arrays for Ultra-Low Cost Wireless Access Systems

M. Ando, J. Hirokawa

 

Fibonacci Fraktal Ağaç Antenler

B. Özbakış, A. Kuştepeli

 

Bölge Ürün Tekniği ile Kısmi Dielektrik Yüklü Horn Anten Analizi

A. S. Türk

 

Yere Nüfuz Eden Darbe Radarı için Geniş Bantlı Anten Tasarımları

A. S. Türk

 

Dielektrik Cisimlerin Tespiti için Geniş Frekans Bantlı Yere Nüfuz Eden Radar Tasarımı

D. S. A. Şahinkaya, S. A. Bechteler, M. Ertuğrul, A. S. Türk

 

Hücresel Haberleşme

 

GSM’de Frekans Atama Problemleri Ve Çözüm Algoritmaları

B. Özaslan, B. Saka

 

Sabit Genişbant Kablosuz Sistem Tasarımı için Planlama Metodu ve Yazılımı

M. B. Güldoğan, S. Gürel, S. Topçu

 

Hücresel Haberleşme için Önerilen Dalga Yayılım Modellerinin Ülkemiz Koşullarında Uygulanabilirliklerinin Araştırılması    

M. Can, B. Yengeç, A. H. Serbest

 

Yoğun Yerleşim Alanları İçinde Elektromanyetik Dalga Yayılımı Ölçüm Sonuçlarının Bazı Ampirik Modeller İle Karşılaştırılması

S. B. Yabacı, N. Çayırcı ve A. H. Serbest

 

Yere Girişmli Radarda K-Dağılımlı Kargaşaya Karşı CA-CFAR Algılama

Y. Bahadırlar, M. Sezgin

 

Mikroşerit Antenler 1

 

Kapalı-Form Green Fonksiyonları – Yöntem, Sorunlar ve Uygulamalar (Davetli Bildiri)

M. I. Aksun

 

Sonlu Dielektrik Katmanı ve Yer Düzleminin Mikroşerit Antenin Giriş Empedansına Olan Etkisi

G. Ögücü, L. Alatan, Ö. A. Çivi

 

RF MEMS Teknolojisi İle Rezonans Frekansı Ayarlanabilir Mikroşerit Yama Anten

E. Erdil, Ö.A. Çivi

 

Farklı Yarık Şekilli Çift-Frekanslı Mikroşerit Yama Anten Yapıları

S. Onat , Ş. Demir, L. Alatan

 

Mikrodalga Elektroniği 1

 

Kompleks Zarflı Sinyallerin Alternatif Çok Tonlu Gösterimi ve İleribesleme Sistemlerine Uygulamaları

H. Coskun, A. Mutlu, S. Demir

 

Diyot-Tabanlı Parçalı-Doğrusal Çıkış Fonksiyonunun Kullanıldığı DK-HSA Devresinde Çoklu Kaotik Çeker Yapılarının Deneysel Olarak Gerçekleştirilmesi

E. Günay, M. Alçı

 

Farkli Üniversal Aktif Eleman Tabanli 4D Kaotik Osilatörlerin Gerçekleştirilmesi Ve Frekans Performanslarının Karşılaştırılması

E. Uzunhisarcıklı, M. Alçı, F. Yıldırım

 

Kompozit Sağ-Sol El İletim Hattı ile Geniş Yalıtım Bantlı 3dB Güç Bölücü/Birleştirici

Y. Yiğit, Ş. Demir

 

RF MEMS Teknolojisi İle Mikroşerit Ve Eşdüzlemsel Dalga Kilavuzu Hat Üstünde Paralel Anahtar Yapıları

K. Topallı, M. Ünlü, Ş. Demir, Ö. A. Çivi, S. Koç, T. Akın

 

İyonosferik Radyo Yayılımı

 

Effect of Upper Atmosphere on Terrestrial and Earth Communications : Near Earth Space Dimension in Turkey Since 1960’s Concerning Ionospheric Radio Propagation (Davetli Bildiri)

Y. Tulunay

 

Eğik Yayilan HF Radyo Dalgasının İyonosferik Plazma Parametrelerine Bağlı Sönümü

İ.Ünal & O. Özcan

 

Atmosferde Erime Katmanının Radyo Dalgalarına Etkisi: Yansıtırlık ve Sönümlenme

S. D. Kormaz

 

GPS Sinyalleri ile İyonosferin İstatistiksel Özelliklerinin Belirlenmesi

C. B. Erol, F.Arıkan

 

İstenen Periyod İçin Düzgünleştirilmiş TEC Kestirimi

F.Arıkan, C. B. Erol, O.Arıkan

 

Yüksek Frekanslı Dalgaların Alan Şiddetlerinin ITU –uyumlu Ölçüm Sistemi ile Ölçülmesi

O. Özcan, M. Aydoğdu, E. Güzel, A. Yeşil, İ. Ünal, M. Canyılmaz

 

Saçınım ve Kırınım

 

Eğik Gelen Düzlemsel Dalgaların İki Empedanslı Kamadan Kırınımın Bir Özel Durumu İçin İncelenmesi

M. K. Zateroğlu, T. İkiz, A. H. Serbest

 

Fiziksel Optik Yöntemi İle Radar Kesit Alanı Hesaplamalarında Geniş Düzlem Plakalar İle Modelleme

A. Altıntas, A. Celik

 

Üç Boyutlu Parabolik Yansıtıcı Anten Sisteminin Kırınımın Fiziksel Teorisiyle Analizi

N. Ünaldı, T. Oğuzer

 

Sonsuz Uzun Bir Empedans Silindirinden Geriye Saçılan Alanın Yüzey Empedansına Göre Minimizasyonu

N. S. Tezel, S. Paker

 

Düzlemsel Elektromanyetik Dalgaların Periyodik Bir Empedans Yüzeyinden Saçılması

Y. Altuncu, B. Esen, A. Yapar

 

Düzlemsel Dalgaların Soğuk Plazma İçerisindeki Mükemmel İletken Yarım Düzlemden Kırınımına İlişkin Sınır Değer Probleminin Çözümü

A. Dedeoğlu, D. Çakır, ve A.H. Serbest

 

Simulation of Multi-Mode Feed Horns ans Telescope Beams for the ESA Planck Deep-Space CMB Misson

K. Foley, E. Gleeson, C. O’Sullivian, V. B. Yurchenko, J. A. Murphy

 

Fotonik 2

 

Kablosuz Optik Haberleşme Sistemlerinde Dalga Boyu Çeşitlemesi

Y. E. Yenice, S. A. Tekin

 

Yb3+ İterbiyum ile Hassaslaştırılmış Er3+ Erbiyum-Katkılı Fiber Kuvvetlendiricilerin Sıcaklık Bağımlı Modellenmesi

C. Berkdemir, S. Özsoy

 

Karışık Soliton Darbe Kaynağının Şiddet Modülasyonu (IM)

N. Dogru, M. S. Özyazıcı

 

Mod-Kilitli Karışık Soliton Darbe Kaynağının Bağıl Şiddet Gürültüsünün RIN Azaltılması

N. Dogru, M. S. Özyazıcı

 

Mikroşerit Antenler 2

 

Siralanmiş Mems İletim Hatlari İçin Yeni Bir Model

M. Ünlü, K. Topallı, Ş. Demir, Ö. A. Çivi, S. Koç ve T. Akın

 

Mikroşerit Antenlerde Bandın Arttırılması için 2-Fetli Negatif Endüktans Kullanarak Empedans Uyumlandırma Tekniğinin İncelenmesi

A. Kaya, S. Kılınç, E.Y. Yüksel, U. Çam

 

Çift Band Yama Anten Tasarımı

E. Ballıkaya, B. Yağcı, S. Paker

 

Dairesel Mikroşerit Antenlerin Giriş Direncinin Yapay Sinir Ağları İle Hesaplanması

K.Güney, B. Babayiğit

 

Alçak Geçiren Mikroşerit Filtre Tasarimi, FDTD Analizi Ve Gerçekleştirilmesi

S. Gündüz, G. Çakır, D. Dibekçi, L. Sevgi

 

Mikrodalga Elektroniği 2

 

Yüksek Teknoloji Mikrodalga Transistörleri Ve Minimum L – C Elemanlı Uydurma Devreleri

C.Bilgin, F. Güneş

 

RF/Mikrodalga Düzlemsel İletim Hatlarının Yapay Sinir Ağı ile Analiz ve Sentezi

N. Türker, F. Güneş

 

Bir Mikrodalga Transistorunun “Bulanık Mantık Sistemi” ile Modellenmesi

Y. Cengiz , F. Güneş

 

Self Excitation of a Chain of Gunn Diodes Connected by Transmission Lines

B. V. Yurchenko, L. V. Yurchenko

 

Kod Bölüşümlü Çoklu Erişim (CDMA),

 

Çok Kulanıcılı DS-CDMA Demodulasyonunda Genetik Algoritma İle Desteklenen Radyal Tabanlı Yapay Sinir Ağı Uygulaması

H.Keskin, D. Kuntalp

 

Rayleigh Sönümlenmeli Kanallarda 2-Boyutlu RAKE Alıcıların Başarımı

Ş. Göğüsdere, H. Kaya

 

CDMA Sisteminde Bulanık Mantık Yöntemiyle Güç Kontrolü

Y. Işık, N. Taşpınar

 

3. Nesil Sistemler için Eko İstatistikleri ve TIRMIK Alıcıların Başarıma Etkisi

H. Gökalp, S. Salous, M Abu-Dhaim

 

 


 

 

 

 

 

 

URSI-TÜRKİYE’2004 DÜZENLEME KURULU

• Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi)

• Vakur B. Ertürk (Bilkent Üniversitesi)

• Yusuf Ziya İder (Bilkent Üniversitesi)

• Sedef Kent (İstanbul Teknik Üniversitesi)

• İrşadi Aksun (Koç Üniversitesi)

• Özlem Aydın Çivi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

• Enis Çetin (Bilkent Üniversitesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

YEREL DÜZENLEME KURULU

• Ayhan Altıntaş (Bilkent Üniversitesi)

• Satılmış Topçu (Bilkent Üniversitesi)

• Celal Alp Tunç (Bilkent Üniversitesi)

• Barış Babaoğlu (Bilkent Üniversitesi)

• Gökhan Moral (Bilkent Üniversitesi)